KKV:n taksiselvityksiä päätökseen – Taksi Saimaan ja Korpitaxin tutkinta lopetettu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 20.5.2021 on päättänyt kahden taksien välityskeskuksen, Taksi Saimaan ja Kainuun Taksivälityksen eli Korpitaxin, tutkinnan. Päätetyt selvitykset ovat osa KKV:n laajempia taksitutkintoja, joissa kohteena on Kela-kyytejä välittävien yritysten mahdollisesti kilpailua rajoittava toiminta.

KKV aloitti keväällä 2019 tutkinnan taksien välityskeskusten toiminnasta Kela-kyytien välittämisessä. Välityskeskusten menettelyissä oli piirteitä, jotka haittasivat toimivaa kilpailua ja estivät uusien yrittäjien alalle tuloa. KKV päätti seitsemän välityskeskuksen tutkinnan kesällä 2020, mutta jatkoi tutkintaa vielä kuuden keskuksen osalta. Nyt myös Taksi Saimaan ja Kainuun Taksivälityksen eli Korpitaxin tutkinta on päätetty yritysten muutettua viraston ongelmallisiksi arvioimia toimintatapoja. Neljän yhä tutkinnassa olevan välityskeskuksen selvitykset ovat eri vaiheissa, ja näistä tutkinnoista tiedotetaan myöhemmin niiden valmistuessa.

KKV on selvitysten aikana nostanut esiin välityskeskuksille niiden ongelmallisia menettelytapoja, jotka ovat viraston arvion mukaan kilpailulain vastaisia. Kyytejä välittävät välityskeskukset ovat paikallisten taksiyrittäjien omistamia, ja niillä on usein hyvin vahva asema omalla toiminta-alueellaan. Ongelmat ovat korostuneet Kela-kyytien välittämisessä, sillä ne ovat merkittävä tulonlähde monille taksiyrittäjille, ja niiden osuus koko alan liikevaihdosta on kansallisesti arviolta jopa 20 prosenttia.

Yritykset luopuivat ongelmallisista toimintatavoista

Asian käsittelyn aikana Taksi Saimaa ja Korpitaxi luopuivat KKV:n ongelmallisiksi arvioimista toimintatavoista, jotka koskivat taksiyrittäjien mahdollisuutta saada Kela-kyytejä, välityskeskusten piirissä sovittuja laajoja ajovuorojärjestelyjä, taksiyrittäjien tasapuolista kohtelua kyytien välityksessä ja taksiyrittäjien mahdollisuutta toimia myös muiden välitysyhtiöiden kanssa. KKV on kertonut alalla esiin nousseista ongelmista aiemmassa tiedotteessaan sekä täsmentänyt verkkosivuillaan viraston kilpailuvalvonnan painopisteitä taksimarkkinoilla.

”Nyt annetut päätökset ovat osa KKV:n laajempaa tutkintakokonaisuutta taksimarkkinoilla. KKV puuttui välityskeskusten toimintaan, sillä se on rajoittanut yrittäjien mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja vähentänyt kilpailua alueen taksimarkkinoilla. Välityskeskusten on huolehdittava siitä, että kyytejä tarjotaan tasapuolisin ja syrjimättömin ehdoin”, KKV:n johtaja Valtteri Virtanen toteaa.

KKV päätti yritysten tutkinnan, sillä viraston arvion mukaan näiden tekemät menettelytapojen muutokset sekä alan murrostila huomioon ottaen tarvetta selvityksen jatkamiselle ei ole. Virasto voi kuitenkin ottaa tutkinnasta poistetut asiat uudelleen käsittelyyn, mikäli se saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä menettelytapojen johtavan merkittäviin kilpailunvastaisiin vaikutuksiin.

Lisätietoja:

Johtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erityisasiantuntija Eero Hämäläinen, p. 029 505 3033
etunimi.sukunimi@kkv.fi