Kuluttaja-asiamiehen aloite: Sähkön ennakkolaskutus kiellettävä ja puhelinmyynnin sääntöjä tarkennettava

Sähkön ennakkolaskutukseen ja puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat näkyneet viime vuosina tasaisena virtana niin kuluttaja-asiamiehen valvonnassa kuin KKV:n kuluttajaneuvonnassa. Kuluttaja-asiamies vaatii nyt lainsäädännön tiukentamista, jotta kuluttajien oikeudet voitaisiin turvata entistä paremmin. 

Kuluttaja-asiamies esittää aloitteessaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että sähkön ennakkolaskutus tulisi kieltää ja puhelinmyynnissä tehdyn sähkönmyyntisopimuksen tulisi alkaa kolmen kuukauden kuluessa sen solmimisesta.

”Aloitteen taustalla on se, että joidenkin sähköyhtiöiden toimintatavat ovat aiheuttaneet asiakkaille kohtuuttoman paljon päänvaivaa. Tiukempi lainsäädäntö toisi sähkönmyyntiin selkeyttä ja kuluttajille turvaa”, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Sähkön ennakkolaskutus on harvinaista, mutta se on aiheuttanut niin paljon haittoja, että kuluttaja-asiamies katsoo perustelluksi kieltää sen kokonaan. Kuluttajilta on peritty ylisuuria ennakkomaksuja ja rahojen palautuksissa on ollut pitkiä viiveitä ja paljon epäselvyyksiä.

Aloitteella kuluttaja-asiamies hakee muutosta myös puhelinmyyntiin, jossa sähkösopimuksia solmitaan alkavaksi pitkälle tulevaisuuteen, kun kuluttajan voimassa oleva sopimus päättyy. Tällä hetkellä kuluttajalle voidaan myydä puhelimitse uusi sähkösopimus, vaikka hänellä on voimassa jopa kahden vuoden määräaikainen sopimus.

”Olosuhteet ja sähkön hinta saattavat muuttua olennaisesti vuodenkin aikana. Kuluttaja ei välttämättä tiedä, milloin hänen nykyinen sopimuksensa on päättymässä, mikä aiheuttaa sekaannuksia, varsinkin jos uusi sähköyhtiö alkaa laskuttaa ennakkoon. Siksi ehdotamme, että myydyn sopimuksen olisi astuttava voimaan viimeistään kolmen kuukauden päästä sen tekemisestä”, sanoo Väänänen.

Sähkönmyynti valitusten kestoaiheena

Kuluttaja-asiamiehelle ja KKV:n kuluttajaneuvontaan on tullut viime vuosien aikana runsaasti yhteydenottoja sähkön puhelinmyynnistä ja ennakkolaskutuksesta. Erityisesti sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman toimintatavat ovat aiheuttaneet ongelmia ja kuluttaja-asiamies vei yhtiön keväällä 2020 markkinaoikeuteen kuluttajan oikeuksien rikkomisesta. Toukokuussa 2021 markkinaoikeus määräsi yhtiölle ja henkilökohtaisesti sen omistajalle useita 100 000 euron uhkasakolla tehostettuja kieltoja.

Fi-Nergyn lisäksi kuluttaja-asiamies on selvittänyt 365 Hankinnan puhelinmyyntiä. Molemmat yritykset ovat käyttäneet puhelinmyyntiä päämarkkinointikanavanaan ja aiheuttaneet kuluttajille samanlaisia ongelmia. Kuluttajia on laskutettu ennen kuin sähköntoimitus on alkanut ja sopimuksia on aloitettu ilman, että kuluttajat ovat ymmärtäneet sitoutuneensa sopimukseen.

Energiavirasto tiedotti kesäkuussa 2021, että Fi-Nergy Voima ja 365 Hankinta eivät voi jatkaa sähköntoimituksiaan asiakkailleen tasevastaavan puuttumisen vuoksi. Yhtiöiden asiakkailla on ollut yhtiöissä useiden satojen eurojen ennakkomaksuja, joita Fi-Nergy Voima ja 365 Hankinta eivät ole heille palauttaneet.

Aloite sähkömarkkinalainsäädännön kehittäiseksi