Webinaari 13.9.2022: Kuluttajansuojalaki uudistuu – moni vanha oppi jää historiaan

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) webinaari tiistaina 13.9.2022 klo 13–16.

Webinaarin esitykset ja esitysaineistot

Webinaarin tallenteet ovat katsottavissa toistaiseksi ja pyrimme tarjoamaan niiden sisältöä viestinnässämme ja palveluissamme.

Video: Johdatus teemaan, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen (kesto 3:23)

Video: Osa 1  (kesto 1:27)
Aiheet ja esiintyjät

 1. Tavarankaupan virhesääntely, johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen (pdf)
  (Lue myös: Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Virhevastuu ja ta­kuu ku­lu­tus­ta­va­ran kau­pas­sa, 2022)
 2. Kuluttajansuojalain uusi 5 a luku, erityisasiantuntija Saija Kivimäki (kohdassa 31:15) (pdf)
 3. (46:40) Henkilöön kohdistuvat palvelut, johtava asiantuntija Jukka Kaakkola (kohdassa 46:40) (pdf) Päivitys 6.4.2023: Hallituksen esitys 48/2022 vp koskien kuluttajansuojalain 9 a lukua (henkilöön kohdistuvat palvelut) on rauennut. HE 48/2022 vp

Video: Osa 2 (kesto 1:10)
Aiheet ja esiintyjät

 1. Koti- ja puhelinmyyntisääntelyn uudistukset, erityisasiantuntija Kristiina Vainio (pdf)
  (Lue myös: Kuluttaja-asiamiehen oh­jeis­tus pu­he­lin­myyn­tiin liit­ty­vis­tä vel­voit­teis­ta)
 2. Tavaroita koskevat alennusilmoitukset, johtava asiantuntija Mika Hakamäki (kohdassa 28:20) (pdf)
  (Lue myös: Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Alen­nus- ja edul­li­suusil­mai­sut mark­ki­noin­nis­sa, 2023)

Lue myös tiedotteemme: Kuluttajansuojalakiin monia muutoksia vuoden 2023 alussa.

Webinaari: Ku­lut­ta­jan­suo­ja­la­ki uu­dis­tuu – moni van­ha oppi jää his­to­ri­aan

Kuluttajansuojalaki on uudistunut vuoden 2022 aikana monella tapaa. Webinaarissa kerroimme muun muassa, minkälaisia muutoksia kuluttajansuojalakiin on tullut tai on tulossa ja miten yritysten on otettava ne huomioon.

Muutokset koskevat muun muassa myyjän virhevastuuta, markkinoinnin alennusilmaisuja sekä koti- ja puhelinmyyntiä.

Muutokset perustuvat tavarankauppadirektiiviin, digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluja koskevaan direktiiviin sekä hinnoittelua, markkinointia ja datan käyttöä koskevaan Omnibus-direktiiviin. Kuluttajansuojalakiin on tulossa myös kokonaan uusi 9 a luku henkilöön kohdistuvista palveluista ja niihin liittyvästä virhevastuusta.

Lisätietoa: viestinta@kkv.fi