Autot ja asuminen edelleen kuluttajavalitusten kärjessä – myös sähkönmyynti aiheutti ongelmia

Kuluttajaneuvonnan ja kuluttaja-asiamiehen yhteiseen tietokantaan kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 57 156 kuluttajilta saapunutta ilmoitusta.  Kuluttajavalitusten yleisimmät aiheet olivat edellisten vuosien tapaan autot, asuminen ja remontointi. Myös sähköön liittyvistä ongelmista riitti valituksia, koska erityisesti kahden sähköyhtiön toimintatavat aiheuttivat kuluttajille harmia.  

Yleisimmät valituksenaiheet pysyivät samoina kuin aikaisempinakin vuosina. Kaikista ilmoituksista valtaosa koski ajoneuvoja (noin 23 %) sekä remontointia ja asumista (noin 17 %). Koronaan liittyneet valitukset vähenivät edellisestä vuodesta, koska erilaiset tapahtumien ja matkojen peruuntumiseen ja siirtymiseen liittyvät menettelytavat ovat pääosin vakiintuneet ja koska matkailu kaiken kaikkiaan oli vähäistä.

Sähköön liittyvien ilmoitusten osuus oli viime vuonna noin 6 %. Sähkön ennakkolaskutukseen ja puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ovat näkyneet viime vuosina niin kuluttaja-asiamiehen valvonnassa kuin KKV:n kuluttajaneuvonnassa.

Erityisesti sähkönmyyntiyhtiöiden Fi-Nergy Voiman ja 365Hankinnan toimintatavat muun muassa sähkön puhelinmyynnissä ja laskutuksessa aiheuttivat ongelmia. Kuluttajia oli laskutettu ennen kuin sähköntoimitus oli alkanut ja sopimuksia oli aloitettu ilman, että kuluttajat olivat ymmärtäneet sitoutuneensa sopimukseen. Kuluttaja-asiamies esitti kesäkuussa 2021 aloitteessaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että sähkön ennakkolaskutus tulisi kieltää ja puhelinmyynnissä tehdyn sähkönmyyntisopimuksen tulisi alkaa kolmen kuukauden kuluessa sen solmimisesta. Lisäksi kuluttaja-asiamies aloitti keväällä 2021 Fi-Nergyn sellaisten asiakkaiden avustamisen, joille yhtiö ei ollut palauttanut liikaa perittyjä ennakkomaksuja.

Kuluttajaviranomaisten saamien valitusten määrä ei kerro koko totuutta kuluttajien markkinoilla ko htaamien ongelmien laajuudesta, koska vain pieni osa kuluttajista vie omaa asiaansa eteenpäin.  Euroopan komission tutkimuksen mukaan Suomessa viranomaiselle valittaa 8 % ongelmia kokeneista kuluttajista.

Tilasto kuluttajien yhteydenotoista vuodelta 2021.

Lue lisää  

Reklamaatioapuri auttaa laatimaan kirjallisen valituksen myyjälle.

Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot.