Elisa Aroniitty

”Harjoittelu yhteiskunnallisesti merkittävien teemojen parissa on avannut uusia näkökulmia.”

Olen Elisa Aroniitty, neljännen vuoden kasvatustieteiden opiskelija. Pääaineeni on kotitaloustiede, ja sitä kautta myös kuluttaja-asiat ovat itselleni tuttuja. Olin harjoittelussa KKV:n oppimisen palveluissa, jossa toimin osana pientä mutta tehokasta tiimiä. Työtehtäväni sisälsivät muun muassa verkkopedagogista sisällöntuotantoa ja sidosryhmäyhteistyötä. Työtehtävistä suosikkini oli verkkokursseihin liittyvä suunnittelutyö. Harjoitteluni aikana pääsin tutustumaan verkkopedagogisten työkalujen maailmaan, joka ennakkoon oli itselleni vieraampi.

Oppimisen palveluihin haettiin harjoittelijaa juuri omannäköiselläni taustalla – virastolle minut toivat siis pedagoginen osaaminen ja kiinnostus kuluttaja-asioihin. Lisäksi olen kandidaatintutkielmassani käsitellyt kuluttajaosaamista ja nuorten kuluttajuutta.

Harjoittelu kehittää osaamista ja tukee opintoja

Harjoittelun ansiosta ymmärrän paremmin kuluttaja- ja talousosaamisen yhteiskunnallista merkitystä. Koenkin, että harjoittelu on erinomaisesti tukenut opintojani ja päinvastoin. Esimerkiksi kuluttajuuteen liittyvät teemat sisältyvät opintoihini, ja harjoittelu syvensi osaamistani sillä saralla.

Alkavassa graduprojektissani hyödynnän varmasti saatuja näkökulmia ja ymmärrystä työelämästä.

KKV:llä parasta on työyhteisö

Harjoitteluun lähdin avoimin mielin ilman sen kummempia ennakkokäsityksiä viranomaistyöskentelystä. KKV:llä tiimi ja työyhteisö olivat yksi harjoittelun parhaista asioista, ja virasto työnantajana oli mainio. Mukavien työkavereiden ansiosta virastolle oli kivaa tulla töihin. Iso plussa oli myös työnteon joustavuus ja mahdollisuus esimerkiksi etätöihin.

Kenelle suosittelisit KKV:tä harjoittelupaikaksi?

Suosittelisin KKV:tä kaikille, jotka ovat kiinnostuneet juridisesti merkittävästä työstä. Harjoittelussa KKV:llä pääsee myös näkemään ilmiöitä yhteiskunnallisista raameista.