Mia Seppänen

”KKV:llä pääsee tiimin tuella haastamaan itseään ja kokeilemaan taitojaan.”

Olen Mia Seppänen ja viimeistelen taloustieteen opintojani Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Taloustieteen lisäksi opintoni ovat sisältäneet rahoitusta ja yritysjuridiikkaa. Työskentelin harjoittelijana ekonomistitiimissä Kilpailu- ja kuluttajaviraston yrityskauppavalvonnassa.

Työtehtäväni liittyivät esimerkiksi yrityskauppa- ja screening -projekteihin sekä pienempiin esiselvityksiin. Erityisen mieluisia olivat projektit, joissa pääsin syvemmin tutustumaan itselleni vieraaseen toimialaan. Konkreettisia työtehtäviä olivat esimerkiksi datan visualisointi, sen analysointi sekä yhteenvetojen tekeminen projektitiimille.

Harjoittelusta monipuolista osaamista teorian rinnalle

Harjoittelu täydensi opintojani, joita sain hyvin yhdistettyä käytäntöön. Erityisen arvokkaaksi niin mahdollisten jatko-opintojen kuin myös gradun kannalta koin Stata-ohjelmistoon liittyvän osaamisen syvenemisen. Opinnoissa työskentely painottuu datan analysointiin, kun taas harjoittelun aikana pääsin treenaamaan myös sen siivoamista ja visualisointia.

Harjoittelussa oli kiva päästä seuraamaan projektien etenemistä sekä näkemään käytännössä, kuinka esimerkiksi juristien työtavat välillä eroavat ekonomistien vastaavista ja päinvastoin. Harjoittelu tarjosi oppimiskokemuksia myös taloustieteellisestä mallintamisesta erilaisten projektien parissa, esimerkiksi tiettyjen toimialojen keskittymisen vaikutuksista markkinoiden osapuoliin.

Opinnot antavat paljon tietoa teoreettisella tasolla, mutta harjoittelussa eri mallien kanssa pääsi aidosti kosketuksiin, kun niitä sovellettiin oikeaan maailmaan.

KKV:llä tiimi ja työyhteisö ovat kaikessa tukena

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli minulle ennestään tuttu excujen ja erilaisten vierailuiden kautta. Harjoittelun aikana jo valmiiksi positiivinen mielikuva parantui edelleen. Virastolla on hyvä yhteishenki, ja töiden ohella työkavereihin pääsi tutustumaan myös tiimi-illoissa. Yhteistyö oli monipuolista, ja esimerkiksi yrityskauppavalvonnassa työskentelimme tiiviisti yhdessä juristien kanssa.

Työ virastolla on joustavaa ja sujuvasti yhdistettävissä opintoihin. Kaikessa tekemisessä on tiimin tuki – apua saa aina kun sitä tarvitsee, ja kysymällä oppii myös itse paljon uutta. KKV:llä parasta ovat ihmiset ja paitsi projektien, myös tutkittavien aiheiden moninaisuus.

Kenelle suosittelisit KKV:tä harjoittelupaikaksi?

Harjoittelua KKV:llä suosittelisin opinnoissaan jo hieman pidemmälle edenneelle, taloustieteestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Mielenkiintoa alaa kohtaan tarvitaan, sillä harkassa taatusti pääsee haastamaan itseään ja kokeilemaan omia taitojaan.