Köp som görs av barn

Barnets ålder och köpets storlek påverkar om vårdnadshavarens tillstånd behövs för köpet. Säljaren ansvarar för att kontrollera köparens ålder och att vårdnadshavaren gett sitt samtycke till köpet. Ett barn kan inte köpa på kredit och indrivning kan inte riktas mot ett barn, men i vissa situationer kan en minderårig vara betalningsskyldig. 

Barnets ålder och köpets storlek påverkar om vårdnadshavarens tillstånd behövs för köpet. Säljaren ansvarar för att kontrollera köparens ålder och att föräldrarna samtyckt till köpet.

Barn och unga under 18 år

 • kan bara göra sedvanliga köp av mindre betydelse utan förälderns eller vårdnadshavarens samtycke
 • kan med sina fickpengar köpa produkter till ett rimligt pris som är allmänt köpta av personer i samma ålder
 • kan inte köpa till exempel sällskapsdjur, utlandsresor eller tatueringar utan vårdnadshavarens tillstånd.

Barn och unga som fyllt 15 år

 • kan använda sina egna inkomster, till exempel sommarjobbspengar, även för större inköp.

Gör så här om ditt barn har gjort ett betydande köp utan ditt tillstånd  

 • Gör detta inom rimlig tid efter att du fått veta om köpet. För att underlätta utredningen av eventuella konflikter lönar det sig att lägga fram alla krav skriftligen.

  Ta hjälp av KKV:s reklamationstjänst eller reklamationsformulär vid behov.

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Normal servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15

Minderåriga kan göra kontantköp

I regel kan en minderårig bara göra kontantköp. En person under 18 år kan alltså inte skaffa kreditkort eller lyfta konsumtionskredit och indrivning kan i princip inte riktas mot en person under 18 år. Hur lämpligt det är att köpa på faktura bedöms utifrån den unga personens ålder och utvecklingsnivå samt avtalets innehåll.

Gör så här om ditt barn har köpt på kredit  

Minderårigas betalningsskyldighet och indrivning som riktar sig till minderåriga

Det finns situationer där även en minderårig kan vara betalningsskyldig. Att indrivningen uteslutande riktas till en minderårig torde dock höra till undantagen.

Betalningar som berör minderåriga är till exempel

 • skatter
  olika offentligrättsliga avgifter, såsom sjukhus- och hälsocentralsavgifter.

För personer över 15 år kan betalningsskyldighet också uppkomma av

 • obligatoriska trafikförsäkringsavgifter
 • kontrollavgifter inom kollektivtrafiken
  böter.

Gör så här om en skuld indrivs av ditt barn utan grund  

 • Ta hjälp av KKV:s reklamationstjänst eller reklamationsformulär vid behov.

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Normal servicetid måndag–onsdag och fredag kl 9–12, torsdag kl 12–15