Sopimaton suoramarkkinointi

Osoitteeton ja osoitteellinen suoramarkkinointi ja perinteinen puhelinmyynti on sallittua, jos kuluttaja ei ole sitä erikseen kieltänyt. Sähköinen suoramarkkinointi puolestaan on sallittua vain, jos kuluttaja on antanut siihen erikseen luvan.

Perinteinen osoitteellinen suoramarkkinointi

  1. Osoitteellinen suoramarkkinointi ja perinteinen puhelinmyynti on sallittua, jos kuluttaja ei ole sitä erikseen kieltänyt.
  2. Kuluttajan tietoja ei saa käyttää suoramarkkinointiin, jos henkilötietojen käyttämisestä markkinointiin ei ole kerrottu.
  3. Markkinoijan on pystyttävä kertomaan kuluttajalle, mistä hänen yhteystietonsa on saatu.

Markkinointia pidetään sopimattomana esimerkiksi silloin, jos

  • suoramarkkinointia kohdistetaan henkilölle, joka on kieltänyt rekisterinpitäjää käyttämästä itseään koskevia tietoja markkinointiin
  • puhelin- tai kotimyyntiä harjoitetaan pyhänä tai myöhään illalla tai varhain aamulla.

Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttää yleensä vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen. Myös automaattisten soittojärjestelmien avulla toteutetut puhelut eli robottipuhelut ovat sähköistä suoramarkkinointia ja edellyttävät vastaanottajan suostumusta.

Kuluttajan on annettava suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti selkeästi suostumusta ilmaisevalla toimella, kuten rastittamalla valintaruutu. Valmiiksi rastitettu ruutu tai vaikeneminen ei tarkoita suostumuksen antamista.

Jos kuluttaja ei ole antanut suostumusta, markkinointiviestin lähettänyt yritys rikkoo sähköisen suoramarkkinoinnin sääntelyä. Tältä osin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Kuluttajansuojalain vastaisesta kielletystä aggressiivisesta menettelystä on kyse, jos yritys kohdistaa kuluttajiin sinnikkäitä ja ei-toivottuja myyntiyhteydenottoja puhelimitse, sähköpostitse tai muulla etäviestimellä. Kuluttajansuojalain noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies.

Yritys voi poikkeuksellisesti lähettää ilman kuluttajan lupaa sähköistä suoramarkkinointia, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Yhteystiedot on saatu tuotteen myynnin yhteydessä ja viestissä markkinoidaan ainoastaan vastaavia tuotteita kuin yritys aikaisemman kaupan yhteydessä on myynyt.
  2. Kuluttajalle on kaupan yhteydessä kerrottu markkinointiviestien lähettämisestä.
  3. Kuluttajalle on selvästi ja erottuvasti kerrottu jokaisen sähköisen markkinointiviestin yhteydessä oikeudesta kieltää viestien lähettäminen.

Osoitteeton suoramarkkinointi

Osoitteetonta suoramarkkinointia voi olla esimerkiksi postitettu esite, jonka yritys kohdentaa valitulle alueelle joko kaikkiin tai valittuihin kotitalouksiin. Osoitteettoman suoramarkkinoinnin lähettäminen on sallittua, ellei vastaanottaja sitä erikseen kiellä.

Markkinointia pidetään sopimattomana esimerkiksi silloin, jos osoitteetonta suoramarkkinointia kohdistetaan kuluttajalle, joka on kiinnittänyt postilaatikkoon tai -luukkuun tarran ”ei mainoksia” tai muutoin ilmaissut halunsa olla vastaanottamatta markkinointia.

Osoitteettoman mainonnan kielto koskee kaikkea osoitteetonta markkinointimateriaalia. Rajoitusta ei voi tehdä vain osittain jonkun mainoksen tai mainostyypin kohdalla. Poikkeuksia ovat viralliset tiedotteet ja lehtien välissä jaettavat mainosliitteet, joiden jakelua ei voi kieltää.

Lue myös

Puhelinmyynti

29.11.2021 | Puhelinmyynti

Sähkön puhelinmyynti

22.11.2021 | Asuminen