Förbud mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning

Alla har rätt att förbjuda att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring. Genom att följa dessa anvisningar kan du begränsa telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses marknadsföring där man kontaktar konsumenten antingen per post, telefon eller elektronisk.

Adresserad direktmarknadsföring och telefonförsäljning

Du kan begränsa direktmarknadsföring och telefonförsäljning med följande metoder:  

Oadresserad direktmarknadsföring

Det är tillåtet att skicka oadresserad direktmarknadsföring om mottagaren inte separat förbjuder detta. Oadresserad direktmarknadsföring kan till exempel vara en postad broschyr som ett företag riktar antingen till alla eller till utvalda hushåll i ett utvalt område.

Du kan avvisa oadresserad reklam genom meddelandet ”Ingen reklam” eller ”Inga gratistidningar” som är synligt för utdelaren.

Förbudet gäller allt oadresserat marknadsföringsmaterial. Begränsningen kan inte endast gälla en viss reklam eller reklamtyp. Undantag är officiella meddelanden och reklambilagor mellan tidningar vars utdelning inte kan förbjudas.

Elektronisk direktmarknadsföring

Elektronisk direktmarknadsföring, såsom marknadsföring via e-post eller sms, förutsätter i allmänhet mottagarens samtycke på förhand. Även samtal som genomförs med hjälp av automatiska uppringningssystem, dvs. robotsamtal, är en form av elektronisk direktmarknadsföring och förutsätter mottagarens samtycke.

Ett företag kan undantagsvis skicka elektronisk direktmarknadsföring utan konsumentens tillstånd om samtliga av följande villkor uppfylls:

  1. adressuppgifterna har erhållits i samband med försäljning av en produkt och i meddelandet marknadsförs endast motsvarande produkter som företaget har sålt i samband med det senaste köpet
  2. konsumenten har i samband med köpet informerats om att marknadsföringsmeddelanden skickas
  3. konsumenten har tydligt och i samband med varje elektroniska marknadsföringsmeddelande informerats om att denne har rätt att förbjuda meddelandena.

Om du vill bli av med elektronisk direktmarknadsföring kan du göra så här:  

  • Ofta har man i samband med ett elektroniskt marknadsföringsmeddelande berättat om rätten att förbjuda att meddelanden skickas och om hur man kan förbjuda det.

  • Dataombudsmannen övervakar regleringen av elektronisk direktmarknadsföring.  

  • Det är däremot fråga om ett förbjudet aggressivt förfarande som strider mot konsumentskyddslagen om ett företag ihärdigt och oönskat kontaktar konsumenter per telefon, e-post eller något annat medel för distanskommunikation. Konsumentombudsmannen  övervakar att konsumentskyddslagen följs.