Teen kauppoja

Kolmannella Ostopolun askeleella käsitellään kaupantekoa. Myyjän ja ostajan kannalta kauppa on aina sopimus, jota kumpikaan ei noin vain voi muuttaa. Sopimus tehdään aina niiden tietojen varassa, joita myyjä antaa.

Myyntitilanteessa kerrotaan hinnasta, tuotteesta, toimituksesta ja sopimuksen tyypistä, esimerkiksi onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sekä muista ehdoista. Näitä tietoja arvioidaan virhe- ja riiitatilanteissa.  

Teen kauppoja -askeleella opetuksessa kehitetään valmiuksia kauppojen tekemiseen. Oppijoita motivoidaan havainnoimaan rahankäyttö- ja maksutilanteita sekä tekemään taloudenhallinnan kannalta kestäviä valintoja. Lisäksi perehdytetään oppilaita erilaisiin kaupankäynnin sopimuksiin ja sopimustensitovuuteen. Opetuksessa autetaan oppijoita hahmottamaan heidän oikeutensa kaupankäynnissä sekä toimimaan vastuiden velvoittamalla tavalla.

 

Varhaiskasvatus Alakoulun 6–9-vuotiaat
Mitä kaupan kassalla tapahtuu?
 • Mitä maksaminen tarkoittaa?
 • Mistä raha tulee?
 • Mitä kassalle annetaan?
 • Mitä kaupanteon aikana tapahtuu?
 • Kuka on kuluttaja?
 • Mikä on sopimus?
 • Millä voi maksaa?
 • Mitä tarkoittaa, että ''on varaa''?
 • Menetelminä ovat lapselle tyypilliset tavat oppia, kuten leikki, keskustelut ja perushoidon tilanteet.

  Ilmiöt: 
 • Kauppaleikki
 • Sopiminen
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa tutkiminen, leikit, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja ohjaus arjen kulutustilanteissa korostuu.

  Ilmiöt: 
 • Maksutavat
 • Sopimisen säännöt
 • Käyttäjätunnukset
 • 10–12-vuotiaat 13–18-vuotiaat
  Mitä kuluttajan tulee tietää sopimuksesta ennen kaupantekoa?
 • Miten maksuvälineitä käytetään?
 • Miten sopimuksia vertaillaan?
 • Miten kuluttajansuoja tukee ostajaa?
 • Miten säästetään?
 • Miksi kuluttajan tulee perehtyä sopimukseen ennen kaupan tekemistä?
 • Miksi sopimuksia kannattaa vertailla ja kilpailuttaa?
 • Miksi kauppasopimus kannattaa tehdä kirjallisena?
 • Keneltä kannattaa ostaa ja miksi?
 • Miksi erilaisia maksutapoja on olemassa?
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa esim. tutkiminen, harjoittelu, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja keskustelutilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Maksuvälineen lainaaminen
 • Budjetointi
 • Tunnistautuminen
 • Sopivia opetustapoja tässä ikävaiheessa ovat erilaiset ongelmaratkaisua sisältävät menetelmät, tutkiminen, roolipelit, simulaatiot ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja reflektointilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Luotettava tieto
 • Mainonnan tukeminen omalla toiminnalla