Käytän, kulutan ja reagoin

Ostopolun neljännellä askeleella kuluttaja käyttää tuotteita käyttöohjeiden ja annettujen tietojen mukaisesti ja huolehtii maksuistaan. Kuluttajan taitoihin kuuluu myös sopimusten hallinnointi ja irtisanominen sekä palveluhävikin hillitseminen.

Tässä vaiheessa ostopolkua kuluttajan yksi tärkeimmistä taloustaidoista on reklamaatiotaito, olipa kyse virheellisestä tuotteesta tai palvelusta tai laskutuksen epäselvyyksistä. 

Käytän, kulutan ja reagoin -askeleella keskitytään tilanteisiin, joita tulee eteen ostamisen jälkeen. Oppijat saavat käsityksen siitä, kuinka toimia virhe- ja viivästystilanteissa, ja mitä tehdä, kun tuote tai palvelu ei vastaa sovittua tai saa virheellisen laskun.

Oppijoita rohkaistaan ottamaan selvää omista oikeuksistaan ja hakemaan apua riitatilanteisiin kartuttamalla tietoutta kuluttajaoikeuksista ja -vastuista.

Tavoiteltava osaaminen kuluttajana

 • Käyttää tuotetta tai palvelua myyjän antaman käyttöohjeen ja tehdyn sopimuksen mukaan
 • Seuraa kulujaan ja laskutuksen oikeellisuutta sekä maksan laskut sovitusti
 • Reklamoi mahdollisesta tuotteen tai palvelun virheestä tai aiheettomasta laskusta myyjälle tai kuluttajaoikeusneuvontaan.
 • Peruuttaa tai lopettaa tarvittaessa tilauksensa ehdot ja oikeutensa tuntien

Käytän, kulutan ja reagoin -askeleella opetus suunnitellaan

 • Tukemaan kuluttajan omatoimisuutta ja opastaa oikeuksien käyttämiseen virhe- ja viivästystilanteissa.
 • Auttamaan kuluttajaa hahmottamaan milloin viat ovat myyjän vastuulla ja milloin kuluttajan vastuulla sekä ymmärtämään millä tavoin virhe voidaan oikaista ja hyvittää.
 • Auttamaan kuluttajaa hahmottamaan luottoyhtiön, operaattorin tai aikaisemman myyntiportaan vastuun.
 • Ohjaamaan kuluttajaa käyttämään tarvittaessa kuluttajaoikeudellista neuvontaa.
 • Rohkaisemaan kuluttajaa neuvottelemaan maksujärjestelyistä mahdollisuuksien mukaan.
 • Auttamaan kuluttajaa hahmottamaan perintäprosessin kulun sekä kannustaa hakemaan apua auttavilta tahoilta.

Pohdi ja sovella oppilaan ja opiskelijan taso huomioiden mikä on heidän kykynsä omaksua kuluttajansuojaan liittyvää tietoa. Tieto rakentuu aiemmin opitun päälle, mikä tekee oppimisesta jatkumon. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää oppilaalle sellaisenaan vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Varhaiskasvatus Alakoulun 6–9-vuotiaat
Miten omia tavaroita on hyvä käyttää?
 • Mitä on lelujen kestävä käyttö?
 • Kenelle kerrotaan, kun tavara ei toimi tai se menee rikki?
 • Mitä on lainaaminen?
 • Mikä on käyttöohje?
 • Mitä tarkoittaa kestävä käyttäminen?
 • Mikä on käyttöohjeiden tarkoitus?
 • Mitä tarkoittaa sopimuksen noudattaminen?
 • Mitä tehdä, kun tavara tai palvelu ei toimi kuten pitäisi?
 • Mikä on tietosuoja?
 • Menetelminä ovat lapselle tyypilliset tavat oppia, kuten leikki, keskustelut ja perushoidon tilanteet.

  Ilmiöt: 
 • Käyttöohjeen mukainen käyttäminen
 • Rikkinäinen lelu tai laite
 • Tavaran erilaiset käyttötavat
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa tutkiminen, leikit, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja ohjaus arjen arjen kulutustilanteissa korostuu.

  Ilmiöt: 
 • Älypuhelimen maksulliset palvelut
 • Luvan pyytäminen luotettavalta aikuiselta
 • 10–12-vuotiaat 13–18-vuotiaat
  Miten sopimusta noudatetaan?
 • Mitkä oikeudet ja vastuut kuuluvat kuluttajalle?
 • Mitkä tahot auttavat kuluttajaa ongelmatilanteissa
 • Miten tietosuoja huomioidaan laitteiden käytössä?
 • Miten ostopaikka vaikuttaa kuluttajan oikeuksiin?
 • Miksi sopimuksia tehdään?
 • Miksi kuluttajansuojaa tarvitaan kaupanteossa?
 • Miksi ostopaikka vaikuttaa kuluttajan oikeuksiin?
 • Miksi omien tietojen jakamisessa tulee olla huolellinen?
 • Miksi kestävä käyttäminen on tärkeää?
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa esim. tutkiminen, harjoittelu, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja keskustelutilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Säästäminen
 • Reklamaatio
 • Kuluttajan oikeudet
 • Sopivia opetustapoja tässä ikävaiheessa ovat erilaiset ongelmaratkaisua sisältävät menetelmät, tutkiminen, roolipelit, simulaatiot ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja reflektointilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Kuluttajansuoja eri tilanteissa
 • Verkkokauppahuijaukset
 • Auttavat tahot