Päätän jatkosta

Ostopolun loppuvaiheessa suunnataan takaisin polun alkuun. Viimeisellä polun askeleella kuluttaja päättää tuotteen ja palvelun jatkosta. Kuluttajan keskeinen taito on kyky irtaantua itselleen epäedullisista sopimuksista. Kiertotalouden kannalta on tärkeää osata kierrättää ja hävittää kestävästi.

Päätän jatkosta  -askeleella käsitellään ostamisen ja tuotteen/palvelun käytön loppuvaiheeseen liittyviä tilanteita.

Asiakassuhde tai merkki/valmistajauskollisuus punnitaan uudelleen, kun palvelukausi päättyy tai tavaran käyttöikä alkaa olla lopuillaan. Voisiko tuotteen tai palvelun ostaa uudelleen? Kuinka tuote asianmukaisesti kierrätetään tai hävitetään? Miten palvelunkäyttö lopetetaan?

Kuluttajan tavoiteltava osaaminen

 • Tunnistaa, milloin on jälkimarkkinoinnin kohteena.
 • On tietoinen oikeudestaan tunnistettavaan mainontaan paikkansa pitäviin tietoihin mainonnassa.
 • Hallinnoi sopimuksiaan ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluun.
 • Toimii kriittisesti ja arvioiden tuotteen tai palvelun elinkaaren loppuvaiheessa

Päätän jatkosta -askeleella opetus suunnitellaan

 • Auttamaan kuluttajaa tunnistamaan tuotteen tai palvelun jälkimarkkinoinnin ja asiakasuskollisuuden tavoittelun.
 • Auttamaan kuluttajaa ymmärtämään sopimuksen irtisanomiseen, purkamiseen ja etämyynnin peruuttamiseen liittyviä velvoitteita.
 • Ohjaamaan kuluttajaa arvioimaan asiakkuutensa jatkoa ja palvelun tai tuotteen tuottamaan arvoon suhteessa käytön kuluihin
 • Auttamaan kuluttajaa aktiivisesti seuraamaan sopimuskauden kulumista ja sopimuksen päättämistä tarvittaessa.
 • Rohkaisemaan kuluttajaa kilpailuttamaan sopimuksiaan
 • Rohkaisemaan kuluttajaa arvioimaan huollon tai uuden hankinnan eroja eri näkökulmista

Pohdi ja sovella oppilaan ja opiskelijan taso huomioiden mikä on heidän kykynsä omaksua kuluttajansuojaan liittyvää tietoa. Tieto rakentuu aiemmin opitun päälle, mikä tekee oppimisesta jatkumon. Opetuksen konkretisoinnin apuna voi käyttää seuraavia kysymyksiä ja ilmiöitä. Kysymyksiä ei ole tarkoitus esittää oppilaalle sellaisenaan, vaan opetusta tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.

Varhaiskasvatus Alakoulun 6–9-vuotiaat
Mitä tarkoittaa se, että tavaroista ja tilatuista palveluista (lasten suoratoistopalvelut tai pelit) huolehditaan?
 • Mistä tietää, että tavara on käyttökelvoton?
 • Mitä lelulle tai pelille tapahtuu, kun se menee rikki?
 • Minne hyväkuntoiset, mutta tarpeettomat tavarat viedään?
 • Mitä pitää huomioida, kun palauttaa lainassa olleen tavaran?
 • Miten toimia, kun lelua tai peliä ei enää tarvita?
 • Miten toimia, kun lelu, peli tai sisältöpalvelu ei enää kiinnosta?
 • Miten toimia, jos rikkoo tavaran vahingossa?
 • Mitä tarkoittaa sopimuksen loppuminen?
 • Mitä on kierrättäminen?
 • Menetelminä ovat lapselle tyypilliset tavat oppia, kuten leikki, keskustelut ja perushoidon tilanteet.

  Ilmiöt: 
 • Roskaaminen
 • Lainaaminen sopimuksena
 • Omien tavaroiden ja vaatteiden paikoilleen laittaminen
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa tutkiminen, leikit, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja ohjaus arjen arjen kulutustilanteissa korostuu.

  Ilmiöt: 
 • Lelusta luopuminen
 • Jätteiden lajittelu
 • 10–12-vuotiaat 13–18-vuotiaat
  Miten tuotteesta tai palvelusta luovutaan?
 • Miten tuotteet kierrätetään turvallisesti ja vastuullisesti?
 • Miten vähentää hävikkiä?
 • Miten jälleenmyydä käytettyjä tavaroita?
 • Miten sopimus päätetään?


 • Kysymyksiä tarkennetaan ja eriytetään siten, että ne sopivat oppijan osaamistasolle.
  Miksi tuotteen tai palvelun elinkaaren päättäminen vaatii osaamista?
 • Miksi sopimusta ei voi purkaa ehdoitta?
 • Miksi palvelun tuottajat ottavat yhteyttä sopimuskauden lopussa?
 • Miksi tavaroiden elinkaaren pidentäminen on kannattavaa?
 • Miksi tietosuoja tulee huomioida kierrättämisessä?
 • Sopivia opetustapoja on tässä ikävaiheessa esim. tutkiminen, harjoittelu, pelit ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja keskustelutilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Tietosuojan huomioiminen kierrätyksessä
 • Kuluttajana ja kansalaisena toimimisen erot
 • Sopivia opetustapoja tässä ikävaiheessa ovat erilaiset ongelmaratkaisua sisältävät menetelmät, tutkiminen, roolipelit, simulaatiot ja keskustelut. Opettajan malli ja opetukseen sisällytetty tietoinen kulutusvalintojen tekemisen harjoittelu- ja reflektointilanteiden luominen ovat tärkeitä.

  Ilmiöt: 
 • Voiko henkilökohtaisia sopimuksia kierrättää?
 • Kierrättäminen globaalina ilmiönä