Jag gör affärer

Det tredje steget i köpstigen handlar om köp. För säljaren och köparen är ett köp alltid ett avtal som ingendera kan ändra hur som helst. Avtalet ingås alltid på basis av de uppgifter som säljaren ger.

I försäljningssituationen informerar man om priset, produkten, leveransen och avtalstypen, till exempel om det är fråga om ett tidsbundet avtal eller ett avtal som gäller tills vidare, samt om övriga villkor. Dessa uppgifter bedöms om fel och tvister uppstår.

Steget Jag gör affärer utvecklar färdigheterna att göra affärer. Eleverna motiveras att ge akt på situationer där de använder pengar och betalar samt att göra val som är hållbara med tanke på ekonomin. Dessutom introduceras eleverna i olika handelsavtal och avtalsbundenhet. I undervisningen får eleverna hjälp med att förstå sina rättigheter i handeln och att agera i enlighet med det ansvar de har.

 

Småbarnspedagogiken6–9-åringar
Vad händer i kassan?
 • Vad innebär det att betala?
 • Varifrån kommer det pengar?
 • Vad ska man ge i kassan?
 • Vad händer när man gör affärer?
 • Vem är konsument?
 • Vad är ett avtal?
 • Vad kan man betala med?
 • Vad betyder att ”ha råd”?
 • Metoderna är typiska för barnets sätt att lära sig, såsom lek, diskussioner och basvård.

  Fenomen: 
 • Leka affär
 • Ingå avtal
 • Lämpliga undervisningssätt för den här åldern är att undersöka, leka, spela spel och diskutera. Lärarens exempel och handledning i vardagliga konsumtionssituationer framhävs.

  Fenomen: 
 • Betalningssätt
 • Avtalsregler
 • Användarnamn
 • 10–12-åringar13–18-åringar
  Vad behöver konsumenten veta om ett avtal före affären?
 • Hur använder man betalmedel?
 • Hur jämför man avtal?
 • Hur hjälper konsumentskyddet köparen?
 • Hur sparar man?
 • Varför ska konsumenten sätta sig in i avtal före affären?
 • Varför lönar det sig att jämföra och konkurrensutsätta avtal?
 • Varför ska man ingå köpeavtal skriftligt?
 • Vem ska man köpa av och varför?
 • Varför finns det olika betalningssätt?
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldern är till exempel att undersöka, öva, spela spel och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och diskuterar hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Att låna ett betalmedel
 • Budgetering
 • Identifiering
 • Lämpliga undervisningssätt i denna ålder är olika metoder som omfattar problemlösning, att undersöka, spela rollspel, simulera och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och reflekterar över hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen:
 • Tillförlitlig information
 • Att stödja reklam genom egna handlingar