Esitys kilpailunrajoituslain vastaisen hintayhteistyön toteamiseksi ja kilpailunrikkomismaksun määräämiseksi

Päivämäärä

4.5.2006

Diaarinumero

250/61/2002

Osapuolet

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry ja 19 sen hallitukseen vuosina 1997–2003 kuulunutta huoltoliikettä

Tiivistelmä

Kilpailuvirasto esitti 17.3.2006, että markkinaoikeus määräisi Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:lle ja 19:lle sen hallituksessa vuosina 1997–2003 toimineelle huoltoliikkeelle seuraamusmaksun useita vuosia kestäneestä kielletystä hintayhteistyöstä. Esitettyjen seuraamusmaksujen yhteissumma oli 276 240 euroa.

Markkinaoikeus määräsi 22.12.2009 antamallaan päätöksellä Suomen Kodinkonehuoltojen liitolle 5 000 euron seuraamusmaksun vuosina 1997–2003 tapahtuneesta kilpailunrajoituslaissa kielletystä hintayhteistyöstä. Markkinaoikeus päätyi rikkomuksen osalta Kilpailuviraston esityksen kanssa samaan lopputulokseen, mutta markkinaoikeuden määräämät sakot jäivät alhaisemmiksi.

Virasto valitti markkinaoikeuden päätöksestä korkeinpaan hallinto-oikeuteen. Valitus koski seuraamusmaksujen määräämistä sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista tietyille elinkeinoharjoittajille.

Korkein hallinto-oikeus määräsi 22.1.2013 antamallaan päätöksessä jäsenyrityksille sakkoja kilpailunrajoituslain vastaisesta menettelystä. KHO ei määrännyt seuraamuksia niille jäsenyrityksille, joiden osalta rikkomus oli vanhentunut. Seuraamusmaksujen määrään vaikutti myös asian käsittelyn pitkä kesto.