Harhaanjohtava puhelinmarkkinointi

Päivämäärä

26.4.2021

Diaarinumero

KKV/1016/14.08.01.02/2019

Osapuolet

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:130/21. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimukset.

Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab (aikaisemmin Nitrox Oy) markkinoi puhelimitse mm. vitamiineja kuluttajille. Puhelinmarkkinoinnissa yrityksestä käytettiin nimeä Suomen Apteekki. Yhtiö ei ollut lääkelain mukainen lääkehuollon toimintayksikkönä pidettävä apteekki. Yrityksellä ei ollut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää apteekkilupaa eikä se saanut harjoittaa apteekkiliikettä.

Kuluttaja-asiamies katsoi vuonna 2019 yrityksen rikkoneen sille määrättyä kieltoa ja vaati markkinaoikeudelta maksettavaksi yritykselle määrätyn 100 000 euron uhkasakon. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan Oy Suomen Apteekkiyhtiöt Ab:n puhelinmarkkinoinnissa ei kerrottu riittävän selvästi, miten yritys eroaa lääkelaissa tarkoitetuista apteekkiluvan saaneista yrityksistä. Samalla kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeudelta uutta uhkasakolla tehostettua kieltoa yritykselle.

Markkinaoikeus hylkäsi huhtikuussa 2021 kuluttaja-asiamiehen vaatimukset ja katsoi, että kuluttajan oli tullut ymmärtää markkinointipuhelun alussa ja lopussa annettujen hintatasoa ja tuotevalikoimaa koskevien tietojen perusteella, että Suomen Apteekki ei toimi kuluttajan tyypillisesti muutoin käyttämien apteekkiliikkeiden tavoin. Markkinaoikeuden mukaan kuluttaja ei tullut harhaanjohdetuksi, koska puheluiden kokonaisvaikutelmasta kävi selväksi, että yritys ei ole tavallinen apteekkiyritys.

Apteekkitoiminta on lääkelaissa säädetty luvanvaraiseksi toiminnaksi. Apteekki-sanaa ei kuitenkaan ole erikseen suojattu, eikä apteekki-sanan käyttäminen muunlaisen yrityksen nimen osana ole sinällään kielletty.