Etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeus

Päivämäärä

11.1.2021

Diaarinumero

KKV/1284/14.08.01.02/2019

Osapuolet

Mezzoforte Oy

Tiivistelmä

Markkinaoikeuden päätös MAO:10/21 annettu 11.1.2021. Lainvoimainen.

Markkinaoikeus kielsi Mezzoforte Oy:tä tarjoamasta kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 luvun soveltamisalaan kuuluvia kulutushyödykkeitä verkkokaupassa sellaisella ehdolla, että kuluttajalla ei ole etäsopimuksen peruuttamissoikeutta myyntimenetelmän huutokauppaluonteen vuoksi, kun sopimusta ei ole tehty kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 1 momentin 10 kohdan tarkoittamassa huutokaupan myyntimenetelmässä.

Kieltoa on noudatettava 100.000 euron sakon uhalla 25.1.2021 alkaen.

Markkinaoikeus hylkäsi kuluttaja-asiamiehen vaatimuksen Mezzoforte Oy:n velvoittamisesta toimittamaan markkinointitoimen oikaisu.

Mezzoforte Oy:n ylläpitämillä verkkosivuilla huutokaupat.com oli tarjottu kuluttajien ostettavaksi muun muassa ajoneuvoja, pienkoneita, työkaluja, elektroniikkaa, kalusteita ja leluja. Verkkosivuilla myytiin käytettyä ja käyttämätöntä tavaraa. Huutokaupat.com-palvelussa toteutettavissa Huutokaupat.com-kaupoissa tavarat pääsääntöisesti myytiin verkkosivuilla korkeimman tarjouksen määräajassa tehneelle kuluttajalle. Korkeimman tarjouksen tuotteesta verkossa tehnyt kuluttaja sitoutui ostamaan tavaran. Mezzoforte Oy oli huutokaupat.com-palvelussa myytävän tavaran myyjä. Yhtiön sopimusehtojen mukaan kuluttajalla ei ollut etäsopimuksen peruuttamisoikeutta.

Asiassa on kyse etäsopimuksen tekemisestä verkkohuutokaupassa. Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n pääsäännön mukaan oikeus peruuttaa etämyyntisopimus 14 päivän kuluttua. Mezzoforte Oy kuitenkin katsoi, että sen myyntimenetelmää oli pidettävä sellaisena kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n 10 kohdassa tarkoitettuna erityisenä julkisena huutokauppana, jonka perusteella kuluttajan etäsopimusta koskeva lakisääteinen peruuttamisoikeus voitiin lain mukaan poikkeuksellisesti evätä.

Markkinaoikeuden mukaan Mezzoforte Oy menetteli kuluttajansuojalain vastaisesti, kun se oli tarjonnut kuluttajille tavaroita verkkohuutokaupassa sellaisilla ehdoilla, että kuluttajalla ei ole etämyyntisopimuksen peruuttamisoikeutta myyntimenetelmän huutokauppaluonteen vuoksi. Markkinaoikeuden mukaan Huutokaupat.com-verkkokaupassa ei ollut kyse sellaisesta laissa tarkoitetusta ns. perinteisestä huutokaupasta, jolloin kuluttajalta voitaisiin evätä oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty kauppa.