Anvisningar för Xellim Oü:s kunder

De anvisningar gällande Xellim Oü:s beställningar som konsumentombudsmannen utfärdade sommaren 2014 gäller inte längre för beställningar som gjorts hösten 2014. Orsaken är att Xellim under hösten har gjort flera ändringar på sina beställningssidor.

Konsumentombudsmannen, konsumentrådgivningen och Konsumenteuropa i Finland har under 2014 kontaktats många gånger gällande beställningar av bantnings- och skönhetsprodukter från Xellim Oü. Konsumenterna och Xellim Oü har haft olika åsikt om huruvida beställningen har gällt en provförpackning eller en tidsbestämd produktleverans.

Konsumentombudsmannen har gett anvisningar till konsumenterna i meddelanden av 18.6.2014 och 19.8.2014. Anvisningarna utgår från företagets marknadsföring vid tidpunkten. Xellim Oü har dock flera olika beställningssidor och företaget har gjort många ändringar på dem under hösten 2014. Av den orsaken gäller konsumentombudsmannens tidigare anvisningar inte längre, istället ska meningsskiljaktigheter mellan konsumenten och företaget gällande beställningens karaktär och pris bedömas en i taget bland annat utifrån innehållet på beställningssidan på respektive beställningsdag.

Eftersom det är fråga om ett estniskt företag och enskilda tvistemål, ska behandlingen av klagomålen skötas koncentrerat av Konsumenteuropa i Finland. Nedan Konsumenteuropas anvisningar för sådana fall där konsumenten anser att hen endast beställt en provförpackning:

1. Skicka följande e-post till Xellim Oü och en eventuell fakturerare:

Jag har endast beställt en provförpackning. Jag har inte beställt några andra produkter. Webbplatsen på vilken jag gjorde min beställning lät mig förstå att jag beställer en provförpackning.

Ni har skickat mig ett nytt paket och en faktura. Enligt er har jag gjort en tidsbestämd beställning. Jag vill försäkra mig om vad jag har förbundit mig till och därför ber jag er sända mig följande information:

  • datum för min beställning
  • orderbekräftelsen som ni sänt till mig efter beställningen
  • beställningssidan på vilken jag gjort min beställning (skärmdump om webbplatsen har förändrats efter beställningen)

2. Om du inte får en tillfredsställande redogörelse, kan du vid behov kontakta Konsumenteuropa i Finland per telefon (tfn 029 505 3090, mån–fre kl. 9–12) eller genom att fylla i kontaktblanketten. Uppge även om du har varit i kontakt med Konsumenteuropa redan tidigare.

Konsumentombudsmannen har under 2014 behandlat felen i Xellim Oü:s marknadsföring på många olika sätt och krävt att företaget ska ändra sin marknadsföring och webbplats så att de överensstämmer med kraven enligt konsumentskyddslagen. Konsumentombudsmannen har särskilt krävt att företaget ska korrigera den vilseledande bilden av beställningens karaktär och pris som marknadsföringen ger upphov till. Behandlingen av ärendet fortsätter eftersom företaget inte har korrigerat alla delar av sin webbplats.