Att betala inköp i förskott kan vara riskabelt

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har i år behandlat flera fall där kunderna har betalat en vara eller tjänst i förskott, men inte har fått varan eller tjänsten eller inte fått pengarna tillbaka efter att beställningen annullerats. Det lönar sig alltid att förhålla sig reserverat till förskottsbetalningar och bedöma säljarens tillförlitlighet före betalningen.

Förskottsbetalning är en avgift som betalas i förskott innan varan eller tjänsten har levererats eller utförts. I konsumenthandeln betalas och överlåts varan vanligtvis samtidigt. Inom vissa branscher, till exempel i möbelaffärer, är det ändå vanligt att konsumenten betalar varan i förskott i samband med beställningen.

Vid betalning i förskott finns en risk för att säljaren inte levererar varan eller utför tjänsten. Säljaren kan också vägra att återbetala pengarna som betalats i förskott när konsumenten kräver att köpet hävs vid en försening. I år har detta skett bland annat i fallet med möbelaffären Lux Beds From North Oy och Hero 24 Oy som erbjuder renoveringar och andra hemtjänster.

“Om konsumenten betalar köpesumman i förskott förlorar hen sitt viktigaste rättsmedel i avtalet, alltså rätten att avstå från betalning när fel och förseningar uppstår.”

Ledande sakkunnig Raija Marttala

Gör så här om företaget endast erbjuder förskottsbetalning som betalningssätt

  • Om företaget kräver förskottsbetalning lönar det sig att komma överens om att endast en del av priset betalas i förskott.
  • Det säkraste förskottsbetalningssättet är kreditkort eller annan kredit som erbjuds för att finansiera inköpen. Om förskottsbetalningen har gjorts med kreditkort kan du kräva kreditering förutom av säljaren även av kreditgivaren. Man kan vända sig till kreditgivaren om företaget inte levererar tjänsten, om tjänsten har fakturerats fel eller om det i tjänsten finns ett fel som säljaren ansvarar för. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala mer än vad som har betalts till kreditbolaget.
  • Du kan också kräva gottgörelse av kortbolaget för köp som gjorts med betalkortets debitfunktion om bolaget i kortvillkoren eller på annat sätt har förbundit sig till detta.
  • Företagets tillförlitlighet kan bedömas till exempel genom att kontrollera om företaget tydligt meddelar sina kontaktuppgifter och genom att kontrollera i företagsdatasystemet (www.ytj.fi) hur länge företaget har varit verksamhet. Det lönar sig också att ta reda på företagets bakgrund i sökmotorerna genom att ta reda på andras erfarenheter.
  • Fråga också efter andra betalningsalternativ. Om det inte är möjligt att betala efter att varan mottagits är exempelvis en skälig handpenning ett bättre alternativ än att betala hela priset i förskott. När det gäller paketresor, huspaket och stora byggentreprenader tryggas de förskottsbetalningar som konsumenterna betalar av den lagstadgade säkerhet som näringsidkaren betalar.
  • Fundera på om du kan göra anskaffningen någon annanstans på rimligare villkor.