Konsumenter har problem med Hero24 Oy som erbjuder hemservice

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har kontaktats tiotals gånger gällande Hero 24 Oy som erbjuder flyttningar, renoveringar och andra hemtjänster. Konsumenterna har till exempel inte fått den tjänst de beställt och inte heller fått tillbaka de pengar de betalat i förskott. Konsumentrådgivningen uppmanar konsumenterna att noggrant överväga att använda sig av företagets tjänster.

Via Hero24 kan konsumenter beställa hemservice som tillhandahålls av företagets avtalspartner, såsom flytt- och transporttjänster, installation av hushållsapparater och renoveringar. Enligt konsumentanmälningarna ska priset på tjänsten betalas som kontoöverföring till Hero 24 redan innan tjänsten utförs och inget annat betalningsalternativ, till exempel kreditkortsbetalning, erbjuds.

Vanligtvis har konsumentens klagomål gällt att företaget har avbeställt den beställda tjänsten, men inte återbetalat det pris som konsumenten betalat för tjänsten i förskott. Konsumenten har inte nödvändigtvis alls underrättats om avbeställningen, utan situationen har klarnat för honom eller henne först när till exempel installatören eller flyttbilen inte har anlänt till platsen vid den överenskomna tidpunkten. Konsumenterna har haft svårigheter att få kontakt med företagets kundservice. I vissa fall har företaget lovat att återbetala pengarna, men har aldrig gjort det.

Hero 24:as verksamhetsmodell och de problem som konsumenterna upplever är mycket lika Helpdor Oy som KKV varnade konsumenterna för i februari och september 2022. Konsumentombudsmannen har 2022 uppmanat Hero24 att försäkra sig om att kraven i lagstiftningen beaktats om den inleder affärsverksamhet och att det inte finns motsvarande brister i Hero24:s verksamhet som har informerats om Helpdors verksamhet.

Konsumentrådgivningen uppmanar konsumenterna att beakta observerade problem och noga överväga ifall de tänkt använda sig av Hero24:s tjänster. Att betala i förskott är alltid en risk. Tumregeln är att det lönar sig att betala för arbetet först när det är gjort.

Anvisningar för problemsituationer