Bryt med kartellen och undvik påföljdsavgift – leniency-ansökan kan i fortsättningen lämnas in med en elektronisk blankett

I leniency-förfarandet kan ett företag som deltagit i en kartell få befrielse eller rabatt på påföljdsavgifterna genom att avslöja kartellen för konkurrensmyndigheterna. Konkurrens- och konsumentverket har tagit i bruk en elektronisk ansökningsblankett genom vilken representanter för företag som deltagit i en kartell kan lämna in leniency-ansökan till verket.

För deltagande i en kartell påförs en påföljdsavgift som kan vara högst 10 procent av företagets globala omsättning. I Leniency-förfarandet kan det företag som först avslöjade den hemliga kartellen för KKV dock befrias från påföljdsavgiften, som KKV annars skulle föreslå marknadsdomstolen att påföra. För att bli befriad från påföljdsavgiften ska företaget lämna in en företagsförklaring samt uppgifter och bevis om kartellen till KKV innan verket har fått dem på annat sätt.

Också andra företag som deltagit i kartellen, utöver det företag som först har avslöjat kartellen för KKV, kan dra nytta av sitt samarbete med KKV. Påföljdsavgiften för företag som är delaktiga i en kartell kan sänkas med upp till 50 procent om de lämnar uppgifter till KKV som är betydelsefulla för att konstatera konkurrensbegränsningen eller dess hela omfattning eller karaktär.

Befrielse från påföljdsavgift och nedsättning av påföljdsavgift kan nu sökas hos Konkurrens- och konsumentverket med en elektronisk ansökan. Med hjälp av blanketten skickas företagsförklaringen och uppgifterna samt bevisen på kartellen med eventuella bilagor till KKV. Utöver den elektroniska blanketten kan Leniency-ansökan fortfarande lämnas in skriftligen per e-post eller per post samt muntligen per telefon eller i KKV:s lokaler.

"Om företaget är med i en hemlig kartell som strider mot konkurrenslagen lönar det sig att agera snabbt, eftersom endast det företag som var först i kontakt med konkurrensmyndigheten kan befrias från påföljdsavgiften. Man kan också med låg tröskel kontakta KKV i dylika situationer för att få rådgivning för att inleda leniency-förfarandet – också anonymt."

Ledande sakkunnig Vilhelmiina Ihamäki

Leniency-förfarandet har redan utnyttjats i Finland. I en priskartell för EPS-isoleringar påfördes två företag som deltog i kartellen påföljdsavgifter på sammanlagt 3,2 miljoner euro. Det tredje företaget som deltog i kartellen slapp påföljdsavgift eftersom det först kontaktade Konkurrens- och konsumentverket och berättade om den hemliga kartellen.

Mer information 

Vilhelmiina Ihamäki

Ledande sakkunnig