Tipsa om kartell eller annan konkurrensbegränsning

Tips om konkurrensbegränsningar är värdefulla när KKV övervakar marknadsverksamheten och konkurrensen. Med hjälp av tips kan KKV inleda en utredning om en misstänkt konkurrensbegränsning. Tipset och eventuella tilläggsutredningar som KKV begär kan också skickas anonymt.

Via länken nedan kan du skicka tips om till exempel följande:

  • konkurrerande företag har kommit överens om priser eller delat marknaden eller kunderna mellan sig
  • ett företag i dominerande marknadsställning missbrukar sitt marknadsinflytande
  • leverans- eller distributionsavtalet begränsar konkurrensen utan grund
  • branschorganisationen rekommenderar minimipriser eller prishöjningar för sina medlemmar
  • näringsverksamheten inom den offentliga sektorn orsakar problem med konkurrensneutraliteten

Du kan skicka tipsblanketten antingen med dina kontaktuppgifter eller anonymt. Om du vill förbli anonym, kryssa för rutan Jag vill förbli anonym. Du får en länk via vilken KKV vid behov kan kontakta dig utan att din identitet avslöjas.

Om du vill kan du också kontakta verket per telefon: växel 029 505 3000 (lna/msa).

Behandling av tips vid KKV

De tips som skickas till KKV är viktiga budskap om hur marknaden fungerar. Myndigheten inleder vid behov noggrannare undersökningar utifrån tipsen. KKV svarar inte på varje tips, utan bedömer fall för fall om ärendet ska börja utredas närmare. KKV kan inleda undersökningen även efter en längre tid om flera tips har inkommit om samma ämne.

Observera att ett tips du skickat till ämbetsverket inte i sig leder till att ärendet görs anhängigt. För att ett ärende ska kunna göras anhängigt krävs en begäran om att åtgärder ska vidtas.

Företag kan inte avslöja sin medverkan i en kartell och ansöka om att bli befriade från påföljdsavgift via ett tips till Konkurrens- och konsumentverket.