Deturs konkurs: Anvisningar för kunder

Researrangören Detur Finland Oy har ansökt om konkurs 17.10.2022. Garanti har ordnats hos Kammarkollegiet från Sverige för resor som sålts till finländska konsumenter, och den vägen kan resenärerna ansöka om ersättning för paketresor som inte förverkligats.

Ersättningsansökningarna ska skickas till Kammarkollegiet antingen per e-post till registratur@kammarkollegiet.se eller per brev till Kammarkollegiet, Box 2218, SE-103 15 Stockholm.

Kammarkollegiet uppmanar dig att ansöka om ersättning så snart som möjligt, men senast inom tre månader från det att du fick veta att din resa inte kommer att bli av. Även om det har gått mer än tre månader sedan du fick informationen eller om du är osäker på om din garanti ska ersättas, ska du för säkerhets skull ansöka om ersättning. Kammarkollegiet bedömer utbetalning av ersättningar från fall till fall.

När du ansöker om ersättning hos Kammarkollegiet ska du beakta följande:

  • Ur garantin som ställts för Kammarkollegiet ersätts inte oanvända presentkort/vouchers eller resor som resenären själv har ställt in.
  • Ansökan ska fyllas i på svenska eller engelska. Även kontakterna med Kammarkollegiet måste ske på dessa språk. Bifoga till ansökan bokningsbekräftelsen för resan samt kvittot eller kontoutdraget av vilket alla uppgifter om betalningen framgår. Anvisningar på finska för ifyllning av blanketten finns här.
  • Ersättningsanspråk till Kammarkollegiet ska meddelas i svenska kronor enligt omräkningskursen den dag resan köptes. Växelkursen kan kontrolleras till exempel på Finlands Banks webbplats.
  • Kammarkollegiet fattar alla ersättningsbeslut och ber vid behov sökanden om ytterligare information. För närvarande är den uppskattade handläggningstiden för ersättningar 4-6 månader. De finländska konsumentmyndigheterna kan inte påverka Kammarkollegiets beslut eller påskynda dem.
  • I detta skede lönar det sig inte att kontakta konsumentrådgivningen eller Konsumenteuropa i Finlands kontor.

Om du har betalat din resa med kredit eller betalkort

Om du har betalat din resa med kredit kan du alltid kräva ersättning direkt av kreditbolaget. Det brukar också vara ett snabbare sätt att få tillbaka pengarna. Kreditbolaget kan inte kräva att du först har krävt gottgörelse av någon annan. Bolaget är dock inte skyldig att betala dig mer än vad det själv har tagit emot.

Om du har betalat din resa med debitkort, dvs. betalningen har debiterats direkt från ditt konto, kan du få återbetalning från din bank om banken har förbundit sig till detta i sina kortvillkor eller på annat sätt.

Fordringar kan också sökas hos Deturs konkursbo

Utöver ansökan till Kammarkollegiet kan fordringar också sökas hos Deturs konkursbo.  Av boets medel kan också sådana fordringar ersättas som Kammarkollegiets säkerhet eller kreditbolaget inte ersätter eller som ersätts endast delvis.

KKV ger ytterligare anvisningar när boutredningsmannen har utsetts.

Kammarkollegiets ersättningsansökan på svenska

Kammarkollegiets ersättningsansökan på engelska

Anvisningar för ifyllande av ersättningsansökan på finska

Frågor och svar om ersättningar på Kammarkollegiets webbplats

Mer om ämnet

Deturs situation fortfarande oklar – instruktioner för kunder den 14 oktober 2022