Betalningssätt

Säljaren kan vanligtvis bestämma vilka sätt betalningarna mottas på. De alternativ som erbjuds får dock inte vara oskäliga för konsumenterna.

Säljaren kan fastställa betalningssätten

Säljaren kan vanligtvis bestämma vilka sätt betalningarna mottas på. De alternativ som erbjuds får dock inte vara oskäliga för konsumenterna.

Om kontanter eller betalkort inte duger för betalning ska detta meddelas separat redan i marknadsföringen.

Det ska finnas fler betalningssätt för nödvändighetstjänster

Om det är fråga om nödvändighetstjänster, såsom el, vatten, värme eller telefonabonnemang, måste det finnas olika betalningssätt. Säljaren kan inte neka dig ett betalningssätt som används i stor utsträckning.

Kan ett företag erbjuda endast avgiftsbelagd kredit som betalningssätt?

I vissa situationer kan det, på grund av särskilda risker, vara befogat för ett företag att kräva betalning med kreditkort. Detta gäller exempelvis vid biluthyrning eller vid uthyrning av hotellrum, där företaget ställer sin egendom till ditt förfogande.

Om betalning med kredit är det enda betalningssätt som säljaren godkänt, ska säljaren informera dig om detta på förhand. Du måste redan på basis av marknadsföringen kunna välja om du vill handla med kredit eller om du väljer ett annat köpställe.

Kredit kan inte vara det enda tillgängliga betalningssättet vid tillhandahållandet av nödvändighetstjänster. Tillgången till nödvändighetstjänster får inte vara beroende av din kreditvärdighet.

Att betala i förskott är alltid en risk

Vid valet av betalningssätt är det bra att fästa uppmärksamhet vid bland annat betalningssäkerheten och huruvida du kan få tillbaka pengarna om säljaren inte agerar på överenskommet sätt. Till exempel när du betalar i förskott bör du bedöma köpmannens tillförlitlighet och överväga hur stor risk du är beredd att ta.

Ju större köp, desto större är riskerna med att betala i förväg. Det lönar sig i allmänhet inte att betala för en produkt förrän den är klar att överlåtas och du har haft möjlighet att granska den. I allmänhet lönar det sig inte att betala för en tjänst innan den har utförts.

Förskottsbetalning innebär en risk för att företaget upphör med sin verksamhet innan produkten har levererats. När du betalar i förskott förlorar du rätten att hålla inne betalningen vid fel och förseningar.

Om företaget endast erbjuder förskottsbetalning som betalningssätt:

  • Fråga också efter andra betalningsalternativ. Om det inte är möjligt att betala efter att produkten mottagits är exempelvis en skälig handpenning ett bättre alternativ än att betala hela priset på förhand. För paketresor, huspaket och stora konsumententreprenader är säkerheten som bör ställas som trygghet för förhandsbetalningen lagstadgad.
  • Använd kreditkort eller annan kredit som erbjuds för att finansiera inköp. Då kan du också kräva återbetalning av kreditbolaget om företaget inte levererar köpet eller om det finns ett fel i det. Även i fråga om köp som betalats med betalkortets debit-funktion kan du kräva gottgörelse av kortbolaget om bolaget i sina kortvillkor eller på annat sätt har förbundit sig till detta.
  • Fundera på om du kan göra anskaffningen någon annanstans på rimligare villkor.

För företag 

Kravet på förhandsbetalning är i princip ett oskäligt villkor i konsumenthandeln, om det inte finns särskilda, motiverade skäl för att tillämpa villkoret. Villkoret får inte tillämpas bara för säkerhets skull.