Du kan reklamera överraskningskostnader kopplade till beställningsfällor till banken

Näthandel kan vara förknippad med olika problemsituationer, såsom beställningsfällor och andra bedrägerier. Konsumentombudsmannen har tillsammans med EU:s konsumentmyndigheter bett Visa, MasterCard och American Express att ändra sina system så att konsumenten får tydligare information om återkommande betalningar i samband med beställningsfällor. Konsumenterna kan reklamera överraskningsbetalningar till banken och få pengarna tillbaka.

Undersökningar visar att nästan var tionde medborgare i EU och Storbritannien har fallit offer för en beställningsfälla. Konsumenterna har trott sig ha beställt en produkt eller tjänst, men beställningen har i efterhand visat sig vara en fortlöpande beställning som de debiteras för varje månad.

När kunden betalar med kort i webbshopen ska han eller hon enligt lagen få information om hela den summa som han eller hon ska betala. Om betsällningen är kopplad till upprepade betalningar ska dessa anges tydligt. Ofta kan dock endast en engångsavgift vara synlig och upprepade betalningar i anslutning till en fortlöpande beställning har gömts eller angivits på ett obemärkt sätt.

För att minska problemen har Europeiska kommissionen och konsumentmyndigheterna i EU-länderna kontaktat de tre största betalkortsförmedlarna, Visa, MasterCard och American Express. Bolagen har ombetts ändra sina system så, att konsumenten innan kortinformationen matas in även får tydlig information om upprepade betalningar.

Banken är skyldig att återbetala ogrundade avgifter

Om konsumenten inte tillräckligt tydligt får information om de upprepade avgifterna i anslutning till beställningsfällorna, ger konsumenten inte heller i praktiken sitt samtycke till debiteringen. Debiteringen är då obefogad och kan reklameras till banken. Banken kan inte kräva att kunden först vänder sig till beställningsföretaget för obefogade kortdebiteringar.

Banken är skyldig att returnera obefogade debit- eller credit-kortbetalningar till kunden senast följande arbetsdag efter att banken upptäckte betalningstransaktionen eller informerades om betalningstransaktionen. Banken är skyldig att bevisa att kunden har gett sitt samtycke till betalningstransaktionen i fråga.

Bedrägerierna kan undvikas med försiktighet

Förutom beställningsfällor lönar det sig för konsumenterna att vara noggranna då de shoppar på nätet även med tanke på andra oklara situationer eller bedrägerier i anslutning till näthandeln. Det blir till exempel vanligare med dropshipping, dvs. direktleverans, där säljaren inte levererar kundens beställning från sitt eget lager utan köper den av en annan leverantör. Beställningen kan då komma från något annat land än det som konsumenten trodde sig ha beställt varan från. Ett typiskt problem med näthandeln är också att konsumenten får fel produkt eller en produkt som är trasig eller att produkten aldrig kommer. Problem kan undvikas genom att före beställningen utreda var nätbutiken finns, dess beställningsvillkor och returpraxis.

Till nätbutiksbeställningarna hör också olika sms- och e-postbedrägerier som syftar till att fiska konsumenternas kreditkorts- och personuppgifter. En del av meddelandena har skickats till exempel i Postis namn och de kan verka vilseledande äkta. Meddelandet kan till exempel berätta om en försändelse som anlänt, obetalda transportavgifter eller försändelser som väntar på förtullning. Det lönar sig inte att öppna meddelandena eller lämna ut person-, bank- eller användaruppgifter om man inte är helt säker på vem som skickat meddelandet.

Mer information:
Sakkunnig Timiikka Tommiska, tfn 029 505 3313, fornamn.efternamn@kkv.fi