Beställningsfällor

En beställningsfälla innebär att du vilseleds att ingå ett långvarigt beställningsavtal, som leder till att du får fakturor eller att ditt konto debiteras. I praktiken luras man in i fällan genom en förmånlig engångsbeställning eller en liten engångsavgift eller genom att man till exempel lockas att delta i olika utlottningar. 

Du har hamnat i en beställningsfälla när en beställning eller betalning du gjort leder till ett långvarigt beställningsavtal som du inte har informerats om på ett tydligt sätt eller inte alls fått information om. Man kan hamna i en fälla genom att göra en engångsbeställning, men också genom att delta i olika utlottningar, tävlingar eller enkäter på nätet.

Beställningsfällor förekommer vid telefonförsäljningen och på nätet.