Energimyndigheten och konsumentombudsmannen följer Fi-Nergys och 365 Hankintas skattebedrägeriutredning och dess konsekvenser för kunderna

Polisen har meddelat att man misstänker elförsäljningsbolagen för skattebedrägerier på cirka 6,5 miljoner euro. Enligt Energimyndighetens och konsumentombudsmannens uppgifter hänför sig förundersökningen till Fi-Nergy Voima Oy:s, Fi-Nergy Voima Oü:s och 365 Hankinta Oy:s verksamhet. Bolagen har tusentals kunder på olika håll i Finland och fortsätter sin verksamhet. Energimyndigheten och konsumentombudsmannen följer situationen intensivt och förbereder sig för att vid behov ge kunderna anvisningar.

Fi-Nergy och 365 Hankinta har varit aktuella i konsumentombudsmannens och Energimyndighetens tillsynsverksamhet i flera år. Under 2021 har KKV:s konsumentrådgivning kontaktats över 500 gånger angående Fi-Nergy, och 2020 över 900 gånger. Siffrorna är exceptionellt höga jämfört med andra elförsäljningsbolag.

Konsumentombudsmannen förde Fi-Nergy till marknadsdomstolen i april 2020, eftersom bolaget inte har återbetalat de förskottsbetalningar kunderna betalat, trots att kundrelationen har upphört. Eftersom marknadsdomstolen inte behandlar enskilda avtal mellan bolaget och konsumenterna har konsumentombudsmannen också bistått konsumenter som Fi-Nergy inte har återbetalat förskottsbetalningar till.

I 365 Hankintas verksamhet har det däremot förekommit problem med bland annat telefonförsäljning av elavtal och leverans av avtalsbekräftelser till konsumenten efter att avtalet ingåtts. År 2020 gav konsumentombudsmannen anvisningar för situationer där konsumenterna inte hade fått avtalsbekräftelse, men bolaget trots detta hade börjat fakturera kunden. Under 2021 har konsumentrådgivningen kontaktats cirka 500 gånger angående bolaget.

Fi-Nergy och 365 Hankinta har fakturerat konsumenterna på förhand för både grundavgifter och energiavgifter. I många fall har förskottsbetalningar fakturerats även om konsumenten har haft ett ännu länge gällande elförsäljningsavtal med en annan försäljare. Ett sådant faktureringssätt kan anses vara orimligt för konsumenterna och konsumenterna bör inte betala förskottsfakturor i flera månader innan de använder el.

I fjol fattade Energimyndigheten flera förpliktande beslut gällande Fi-Nergy om verksamhet som strider mot elmarknadslagstiftningen. Besluten gällde bland annat bristfälliga fakturor och avtalsbekräftelser, leverans av fakturor till kunderna, lämnande av uppgifter om avtalet och förskottsbetalningar. Dessutom har Energimyndigheten dömt Fi-Nergy att betala tre viten och andra vitesförfaranden pågår fortfarande.

Kundernas ställning tryggas

Skattemyndighetens fordringar är så stora att de kan påverka Fi-Nergys och 365 Hankintas verksamhet och kunder. Polisen har meddelat att den utreder ärendet i samarbete med representanter för bolagen. Målet är att förhindra överraskande avbrott i elleveransen. Om elförsäljaren upphör med sin verksamhet ska bestämmelserna i elmarknadslagen skydda konsumentkunder från en avstängning av elen i tre veckors tid.

Energimyndigheten och konsumentombudsmannen står i tät kontakt med polisen och ger kunderna och nätinnehavarna anvisningar när situationen framskrider.