Fler konsumentklagomål om resande och fordon förra året

Konsumenterna kontaktade konsumentombudsmannen eller magistraternas konsumentrådgivning över 77 000 gånger under 2016. I likhet med tidigare år gällde de flesta klagomålen fordon, boende samt elektronik och hushållsmaskiner. Kontakterna angående fordon och resande ökade jämfört med året innan.

Konsumenterna frågade om information om sina rättigheter hos konsumentrådgivningen på magistraterna och sökte råd för att lösa problemsituationer eller kontaktade konsumentombudsmannen sammanlagt 77 779 gånger under 2016.

”Konsumentens och företagets syn på att lösa frågor motsvarar inte alltid varandra. Konsumentrådgivningen erbjuder handlingsinstruktioner, tolkning av konsumentskyddslagen och medlingshjälp i dessa situationer”, säger konsumenträttsrådgivare Raija Marttala på magistraten i Nyland.

Under 2016 kontaktade konsumenterna konsumentrådgivningen bland annat i frågor gällande fordon, resande och näthandel. Konsumentkontakterna gällande fordon ökade med sex procent. Kontakterna rörande bilhandel gällde främst begagnade bilar. Oftast klagade konsumenterna på att ett eller flera fel framkom i en begagnad bil strax efter köpet. Konsumenterna uppfattar inte alltid att en gammal bil kan ha körts i hundratusentals kilometer och att bilaffären inte svarar för normalt slitage på bilen. I nybilshandeln gällde konsumentkontakterna bland annat extrautrustning, transportskador och leveranstider.

Kontakterna gällande resande ökade med nästan åtta procent. Bakom detta ligger bland annat en ökad popularitet för resande på egen hand. Konsumenter som bokar flygbiljetter själva på webbplatser sätter sig inte alltid in i bokningsvillkoren. Det kunde komma som en överraskning för konsumenter som kontaktade konsumentmyndigheterna att biljetterna inte kunde ändras eller att ändringarna var avgiftsbelagda. Konsumenterna frågade även ofta om sin rätt till standardersättning vid försenade flyg. Frågor väcktes i synnerhet när flygbolaget försökte undvika betalning av standardersättningen genom att hänvisa till exceptionella förhållanden.

Anttilas konkurs i juli 2016 syntes också i konsumentkontakterna. Antalet konsumentkontakter gällande Anttila, NetAnttila och Kodin1 -varuhusen var fler i juli än under hela början av året. Oftast frågade konsumenterna vad de ska göra när de redan hade betalat beställningen i webbutiken, men produkten inte levererades till dem på grund av företagets konkurs.

”Det är tryggt att göra beställningar i webbutiker, bara man minns några grundläggande frågor till exempel gällande betalningssättet. En konsument som betalat sin beställning med kreditkort kan även kräva att kreditkortsbolaget ska returnera pengarna, om det finns problem med beställningen”, säger konsumenträttsrådgivare Raija Marttala på magistraten i Nyland.

Konkurrens- och konsumentverket leder konsumentrådgivningen på magistraterna. Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger konsumenter information om deras rättigheter och skyldigheter samt medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag. Konsumentrådgivningens kontaktuppgifterReklamationstjänsten som lanserades i slutet av 2016 hjälper konsumenter att göra en skriftlig reklamation som kan skickas till säljaren.

Läs mer: