Instruktioner till konsumenter som har ett ersättningskrav till Lumo Energia på grund av uppsägning av visstidsavtal

Konkurrens- och konsumentverkets konsumentrådgivning har kontaktats av hundratals konsumenter angående Lumo Energias ersättningsansvar till följd av att bolaget sagt upp tidsbegränsade avtal i förtid. I detta skede ska du inte kontakta konsumentrådgivningen, utan se till att du agerar i enlighet med följande instruktioner.

Om du inte har lämnat in ett ersättningskrav

Gör ett klagomål/ersättningskrav till Lumo Energia utan dröjsmål. Du kan rikta kravet till Lumo Energias kundtjänst: asiakaspalvelu@lumoenergia.fi och tfn 09 4272 0444 vardagar kl. 9-17. Företagets kundtjänst är öppen åtminstone till slutet av september. Att lämna in ett klagomål är viktigt eftersom ersöttningar inte betalas automatiskt. Om du inte gör ett klagomål inom skälig tid kan du också förlora din rätt till ersättning. Vid behov kan du ange att du kommer att ange storleken på ersättningen senare om de förluster som förorsakas inte ännu går att beräkna. Handla dock realistiskt – det är inte sannolikt att du får full ersättning för dina förluster.

Om du tycker att Lumo Energias ersättningserbjudande är otillräckligt

Om du får eller redan har fått ett ersättningserbjudande från Lumo Energia lönar det sig att acceptera det. På så sätt säkerställer du dig åtminstone någon form av ersättning. Om du anser att ersättningen är otillräcklig kan du dock meddela Lumo Energia att du inte är nöjd med ersättningens storlek och att du förbehåller dig rätten att framställa ytterligare krav senare i bolagets likvidationsförfarande. Lumo Energia kan inte förutsätta att du avstår från eventuella ytterligare anspråk – särskilt om den erbjudna ersättningen endast täcker en del av dina skador. Tyvärr kan vi inte bedöma hurdana möjligheter du har att få ytterligare ersättning senare.

Ersättningsanspråk i likvidationsförfarande

Lumo Energia har meddelat att man kommer att ansöka om likvidation, troligen under slutet av året. Vi kommer att informera om likvidationsförfarandet och ge instruktioner för att lämna in ett skadeståndsanspråk. Följ aktivt företagets egen och KKV:s information på kkv.fi.