Vissa av Lumo Energias kunder kan ansöka om ersättning från bolaget för hävning av elavtal

Elbolaget Lumo Energia upphör med sin verksamhet den 1 september 2022 och har uppmanat cirka 8 000 kunder att utan dröjsmål hitta en ny elförsäljare. Uppsägningen av tidsbegränsade avtal kan betraktas som avtalsbrott och därför kan konsumenter kräva ersättning av företaget.

Lumo Energia har haft cirka 70 000 kunder. Majoriteten av kontrakten kommer den 1 september att överföras till en annan elförsäljare med samma villkor som tidigare. För cirka 8 000 kunder kommer avtalen ändå inte att överföras till en ny säljare, utan dessa kunder måste utan dröjsmål teckna ett nytt elförsäljningsavtal med en annan säljare. Energimyndigheten har gett anvisningar i ärendet.

De 8 000 Lumo Energias kunder vars avtal löper ut i början av september har haft tidsbegränsade elförsäljningsavtal. De måste sluta ett nytt elförsäljningsavtal i en svår marknadssituation, där till exempel priserna på tidsbegränsade elavtal flerdubblats. Detta resulterar i ekonomiska förluster som är av olika storlek för olika kunder. Förlustbeloppet påverkas bland annat av prisskillnaden mellan det nya och gamla kontraktet, mängden el som används och hur länge Lumo Energias visstidskontrakt skulle ha varit i kraft.

Lumo Energias förfarande, där bolaget har sagt upp tidsbundna elförsäljningsavtal i förtid, kan betraktas som ett avtalsbrott. Därför kan kunderna kräva ersättning av bolaget för den skada som orsakats. Skadans storlek kan inte fastställas exakt i förväg, utan konsumenten måste för sin egen del bedöma förlusten så realistiskt som möjligt. Lumo Energia har meddelat att bolaget kommer att ansöka om likvidation, och det är troligt att konsumenterna inte kommer få full ersättning för sina skador från företaget.

Krav på ersättning ska göras utan dröjsmål och kan riktas till Lumo Energias kundtjänst: asiakaspalvelu@lumoenergia.fi och tel 09 4272 0444 vardagar kl. 9-17. Företagets kundtjänst betjänar åtminstone till slutet av september. Om det uppstår problem i samband med ersättningskravet eller du inte är nöjd med svaret du fått från Lumo Energia kan du även kontakta KKV:s konsumentrådgivning.

Uppdatering 1.9.2022: Konsumentrådgivningen är för tillfället överbelastad, se nya instruktioner.