Jukkatalo Oy har försatts i konkurs – kunder uppmanas invänta mer information från konkursförvaltaren

Jukkatalo Oy försattes i konkurs den 29 augusti 2023. Advokat Jarmo Makkonen från Krogerus Advokatbyrå Ab har utsetts till konkursförvaltare. Jukkatalo Oy:s kunder bör följa med konkursboets information. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) informerar om konkurssituationen på sin webbplats. I det här skedet lönar det sig inte att kontakta KKV:s konsumentrådgivning, eftersom konsumentrådgivningen inte kan bistå i en konkurssituation.

Enligt uppgifter som offentliggjorts har Jukkatalo Oy cirka 50 halvfärdiga byggprojekt. För närvarande är det oklart hur konkursen påverkar projekten. Det är dock bra om konsumenterna förbereder sig på att slutförandet av projekten åtminstone kommer att fördröjas. Det är också möjligt att konkursboet inte kan genomföra alla projekt.

I det här skedet lönar det sig för konsumenterna att vänta på att konkursförvaltaren tar kontakt. Konsumenter kan också själva kontakta konkursförvaltaren för att fråga om situationen för sina projekt.