KKV godkände företagsförvärvet mellan K-Caara och LänsiAuto

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 8.2.2019 företagsförvärvet där K Caara Oy förvärvar Länsiauto Oy:s affärsverksamhet för Volkswagen, Audi och SEAT i Kouvola, Kotka och Villmanstrand.

K Caara Oy är dotterbolag till Kesko Abp. K-Caara utövar detaljförsäljning av nya personbilar och nyttofordon och av begagnade bilar som K-gruppens K Auto Oy importerar samt erbjuder eftermarknadstjänster i huvudstadsregionen och i Åbo. K-Auto importerar och marknadsför i Finland bland annat Volkswagen-koncernens personbilar Volkswagen, Audi och SEAT samt Volkswagen-nyttofordon.

Länsiauto Oy utövar bland annat handel och import av nya och begagnade bilar och biltillbehör samt reparation och underhåll av bilar.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett nämnvärt hinder för effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Parterna i företagsförvärvet har inga överlappande affärsverksamheter på någon ort. På nationell nivå finns överlappning endast på återförsäljningsnivå där det finns en mängd andra konkurrenter.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Ytterligare information: Specialforskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv