KKV godkände företagsförvärvet mellan Veljekset Laakkonen och Arita Helsinki

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 21.2.2019 företagsförvärvet där Veljekset Laakkonen Oy förvärvade Arita Helsinki Oy:s affärsverksamhet med bilar av märkena Skoda och Nissan i Hertonäs i Helsingfors.

Veljekset Laakkonen Oy bedriver detaljhandel av bilar och reservdelar, liksom bilservice samt handel med begagnade bilar. Veljekset Laakkonen Oy hör tillsammans med Autotalo Laakkonen Oy till koncernen Kauppahuone Laakkonen.

Arita Helsinki Oy hör till koncernen Catamount och bedriver detaljhandel av bilar och bilservice liksom handel med begagnade bilar. Arita Helsinki har representerat och sålt bilar av märket Nissan, och år 2018 har Arita Herttoniemi Oy, som tidigare representerat och sålt bilar av märket Skoda, fusionerats med företaget.

KKV bedömer att företagsförvärvet inte på ett märkbart sätt hindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Parternas sammantagna marknadsandelar hålls på en måttlig nivå och enligt KKV:s bedömning ger förvärvet inte upphov till någon väsentlig förändring i marknadsstrukturen.  Dessutom kommer det efter företagsförvärvet fortfarande att finnas tillräckligt med konkurrerande aktörer på marknaden. Konkurrens- och konsumentverkets marknadsutredning visade inte heller att företagsförvärvet skulle medföra negativa effekter.

Parternas affärshemligheter ingår i KKV:s beslut. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv