Konsumentombudsmannen: researrangörer ska följa konsumentskyddslagen även i undantagssituationer

En del researrangörer har meddelat att de i undantagssituationen som coronaviruset orsakat inte kommer att återbetala avbokade resor till sina kunder. Konsumentombudsmannen påminner om att företagen inte kan förbigå lagstiftningen genom att hänvisa coronaviruset.

På grund av resebegränsningarna orsakade av coronaviruset har konsumenterna rätt att avboka sina resepaket utan kostnader åtminstone fram till den 13 april 2020. EU-kommissionen utfärdade den 19 mars en riktlinje om att researrangörer ska följa lagstiftningen även i undantagssituationer och återbetala kundernas pengar.

– Vi förstår att situationen är mycket exceptionell. Det kan dock inte vara så att resenärerna bär den ekonomiska risken, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Man kan vara flexibel med återbetalningstiderna

Kundernas pengar ska normalt återbetalas inom 14 dagar.

– Situationen är svår för företagen och det är förståeligt att återbetalningarna kan fördröjas något. Istället för att returnera pengarna kan resebyråerna även erbjuda sina kunder vouchers, dvs. förmånssedlar eller presentkort. Kunden måste dock alltid kunna välja mellan återbetalning och vouchers, konstaterar Väänänen.

Enligt KKV:s riktlinjer kan erbjudna vouchers ändå inte vara öppna, utan bör gälla paketresor. Giltighetstiden för en voucher ska vara minst ett år och den ska kunna återbetalas i pengar.

Dessutom måste vouchers omfattas av säkerheter. Detta innebär att om företaget hamnar i betalningssvårigheter kan konsumenten också få tillbaka pengarna för vouchers.

Mer information: