Vanliga frågor om corona: resor och kollektivtrafik

Uppdaterad på svenska 6.4.2021

Coronasituationen väcker oro och många frågor hos konsumenterna. Konkurrens- och konsumentverket följer situationen aktivt och besvarar nu på aktuella frågor om resor och kollektivtrafik som konsumenterna har ställt till konsumentrådgivningen. 

Följ företagets anvisningar. Om ärendet inte är brådskande lönar det sig för dig att vänta i lugn och ro. Flera ärenden kan också redas ut i efterhand.

Om du behöver personliga anvisningar kan du kontakta konsumentrådgivningen. Om du har bokat flyg, resepaket, inkvartering eller evenemangsbiljetter från företag med hemort i ett annat EU-land än Finland eller Norge, Island eller Storbritannien, får du på kommissionens engelskspråkiga sida information om den aktuella situationen med tanke på konsumentens rättigheter. På sidan finns de europeiska konsumentcentralernas svar på vanliga frågor om coronasituationen. Du kan också kontakta Konsument Europa i Finland för att få ytterligare råd.

Europeiska kommissionen lanserade Re-open EU, en webbplattform för att stödja en nystart av resandet och turismen på ett säkert sätt runt om i Europa den 15 juni 2020.

Utlandsresor 

Paketresor 

Flyg 

Båtresor 

Inkvartering 

Vaccin- och coronatestintyg och ansiktsmasker under utlandsresor 

Inrikesresor 

Kollektivtrafik 

Betalning