Jag söker information och möter reklam

Vid det andra steget på köpstigen söker man information och möter reklam. Det här skedet ingår allt surfande, från informationssökning till fritidsanvändning. Viktiga färdigheter är informationssökning, identifiering av reklam, jämförelsesidor och hantering av egna uppgifter.

Vid det andra steget på köpstigen söker man information och möter reklam. Det här skedet ingår allt surfande, från informationssökning till fritidsanvändning. Viktiga färdigheter är informationssökning, identifiering av reklam, jämförelsesidor och hantering av egna uppgifter.

På steget Jag söker information och möter reklam får man en uppfattning om vad som händer före det egentliga köpet – vilken kommersiell kommunikation de unga möter, hur man hämtar och jämför information om en produkt eller tjänst och om hur vi blir påverkade.

Eleven får hjälp med att förstå sin rättsliga status som användare av olika försäljningskanaler och får öva sig på läsfärdighet när det kommer till reklam.

Eftersträvad kompetens som konsument

 • Bläddra i, söka och filtrera information om produkter och tjänster på ett källkritiskt och datasäkert sätt
 • Identifiera en kommersiell influerare och de metoder denne använder i media och bedöma det man själv gör i media
 • Är medveten om sin rätt till identifierbar reklam och korrekt information i reklamen.

Undervisningen för steget Jag söker information och möter reklam planeras för att

 • Motivera konsumenten att vara kritisk när han eller hon bläddrar i, söker och filtrerar information om produkter och tjänster.
 • Motivera konsumenten att identifiera kommersiell påverkan och bedöma sin egen verksamhet.
 • Motivera konsumenten till medveten och kritisk verksamhet och påverkan i kommersiell media.

Fundera över och tillämpa frågorna med beaktande av elevens och den studerandes nivå att tillägna sig information om konsumentskyddet. Eftersom kunskap bygger på det man lärt sig tidigare blir lärandet ett kontinuum. Du kan använda frågorna och fenomenen nedan som hjälp för att konkretisera undervisningen. Det är inte meningen att frågorna ska ställas till eleven som sådana, utan undervisningen preciseras och anpassas så att frågorna passar elevens kompetensnivå.

Småbarnspedagogiken6–9-åringar i lågstadiet
Var får man veta vad som finns att köpa?
 • Var kan man se bilder på leksaker?
 • Vad kan man surfa på i smarta enheter?
 • Vad innebär det att äga något?
 • Vad är information?
 • Vad är reklam?
 • Var kan man stöta på reklam?
 • Var får man information ifrån?
 • Vad är att surfa?
 • Metoderna är typiska för barnets sätt att lära sig, såsom lek, diskussioner och basvård.

  Fenomen: 
 • Leksaksreklam
 • Reklam i smarta enheter
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldersgruppen är att undersöka, lek, spel och diskussioner. Lärarens exempel och handledning i vardagliga konsumtionssituationer framhävs.

  Fenomen: 
 • Reklam
 • Informationssökning
 • Kritisk användning av teknologi
 • 10–12-åringar13–18-åringar
  Hur styrs vår konsumtion av reklam?
 • Vad är tillåten reklam?
 • Vilket slags kommersiellt innehåll stöter vi på via smarta enheter?
 • Hur kan man bedöma informationens tillförlitlighet?
 • Varför ska konsumenten identifiera de metoder som används vid marknadsföring?
 • Varför är den tillgängliga informationen av varierande slag?
 • Varför ska man reagera på olämplig reklam?
 • Varför samlar webbplatser in data om vår webbhistorik?
 • Varför regleras kommersiell påverkan genom lagar och självregleringsmekanismer?
 • Lämpliga undervisningsmetoder för den här åldern är till exempel att undersöka, öva, spela spel och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och diskuterar hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Reklam i sociala medier
 • Syftet med reklam
 • Lämpliga undervisningssätt i denna ålder är olika metoder som omfattar problemlösning, att undersöka, spela rollspel, simulera och diskutera. Det är viktigt med lärarens exempel och att undervisningen medvetet inkluderar tillfällen där man övar och reflekterar över hur man gör medvetna konsumtionsval.

  Fenomen: 
 • Tillförlitlig information
 • Att stödja reklam genom egna handlingar