Lättnader i resebegränsningarna – alla länder omfattas inte längre av den avgiftsfria ångerrätten

Regeringen har lättat på de coronarelaterade resebegränsningarna så att man får resa till Norge, Danmark, Island och de baltiska länderna från och med den 15 juni. Resor till dessa länder omfattas inte längre av den avgiftsfria ångerrätten för paketresor. Kontrollera gärna ändrings- eller avbokningsvillkoren när du köper en resa.

Förra veckan fastställde regeringen en delvis förlängning av gränskontrollen vid de inre gränserna samt en fortsatt begränsning av gränstrafiken vid de yttre gränserna till och med den 14 juli 2020. Begränsningarna av resor till närområdet avvecklas så att det blir tillåtet att resa till Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen från och med den 15 juni. Det innebär att dessa länder inte omfattas av den avgiftsfria avbokningsrätten för paketresor.

Däremot fortsätter rätten till avgiftsfri avbokning att gälla i övrigt, eftersom utrikesministeriet fortfarande rekommenderar att man undviker resor till andra länder än Norge, Danmark, Island och de baltiska länderna. Rätten till avbokning av resor grundar sig på paketreselagen.

Resebegränsningarna kan komma att lättas under sommaren om epidemisituationen så tillåter. Om du köper en resa nu är det bra att kontrollera hur ändrings- eller avbokningsreglerna för resan ser ut.

Mer om ämnet: