Marknadsdomstolen dömde J.W.-Yhtiöt Oy att betala 50 000 euro i vite för bristfällig kreditmarknadsföring

Snabblånsföretaget J.W.-Yhtiöt har brutit mot marknadsdomstolens beslut från år 2012 om informationen i marknadsföringen av konsumentkrediter. Utifrån konsumentombudsmannens ansökan har marknadsdomstolen dömt J.W.-Yhtiöt att betala 50 000 euro i vite. Dessutom höjde marknadsdomstolen vitet som förenats med förbudet till 100 000 euro.

J.W.-Yhtiöt marknadsförde Suomilimiitti-konsumentkrediter år 2018 i tv och i spårvagnar på ett sätt som bröt mot marknadsdomstolens förbud. I reklamen angavs inte väsentliga uppgifter och villkor gällande konsumentkrediten. Den lagstridiga tv-reklamen visades på våren i tre olika tv-kanaler sammanlagt 117 gånger. Den lagstridiga spårvagnsreklamen fanns i 12 spårvagnar på olika linjer under två veckor i slutet av hösten. I reklamerna användes en bild av Matti Nykänen för att fånga konsumenternas intresse.

Grundläggande information om krediten ska enligt lagen synas tydligt, klart och koncist i reklam. Grundläggande information är bland annat räntan för krediten, den effektiva räntan och övriga kreditkostnader. Villkoren skall också motsvara de kreditvillkor som kreditgivaren normalt erbjuder.

J.W.-Yhtiöts reklamkampanjer var klart lagstridiga. Bolaget har medgett att dessförfarande har brutit mot konsumentskyddslagen och marknadsdomstolens förbud och godtagit att ett vite döms ut. Marknadsdomstolen gav sitt beslut (MAO:484/19) den 8 november 2019.

J.W.-Yhtiöt är också föremål för en eventuell grupptalan

Konsumentombudsmannen överväger också att väcka en grupptalan med anledning av de oskäliga kreditkostnaderna för J.W.-Yhtiöts Suomilimiitti-kontokredit på 2 000 euro. En förutsättning för att grupptalan ska kunna väckas är att en tillräckligt stor grupp konsumenter anmäler sig. För att säkerställa att detta sker efterlyser konsumentombudsmannen nu konsumenter som lyft dessa krediter och ber dem förhandsanmäla sig till talan senast den 22 november 2019.