Poststrejken – information till konsumenterna

Poststrejken leder till förseningar på upp till flera veckor, framför allt för utdelningen av brev, tidskrifter och reklam. Också ändringar som görs med pappersblanketter i fråga om postutdelningen, såsom adressändringar, avbrott i utdelningen eller tidsbestämd eftersändning av postförsändelser, kan försenas.

Som konsument lönar det sig att följa med informationen om strejkens effekter på Postens webbplats.

Betalning av fakturor

Om fakturor mellan ett företag och en kund baserar sig på pappersfakturor per post och förfallodatumet har passerat när fakturan anländer, kan inte kunden åläggas dröjsmålspåföljder. Näringsidkare kan inte ensidigt omvandla faktureringen från pappersfakturor till elektroniska fakturor, såsom e-postfakturor, även om du skulle ha gett din e-postadress till näringsidkaren exempelvis i samband med att du gett ditt samtycke till marknadsföring.

Om en faktura på grund av strejken anländer så sent att det inte går att betala den i tid ska du kontakta den som skickat fakturan. I sådana avvikande situationer bör företaget se till att du får tillräckligt med tid för att sköta betalningen. Du kan också själv kontakta de företag från vilka du väntar en pappersfaktura men ännu inte har fått någon. Om du påförs obefogade dröjsmålspåföljder eller indrivningskostnader, lönar det sig att reklamera dessa.

Eftersom hotet om strejk redan länge har varit känt, har företagen haft tid att förbereda sig på den. Krav på onödiga och ogrundade dröjsmålspåföljder och indrivningskostnader är otillbörligt förfarande och strider mot god indrivningssed.

Försenade tidskrifter

Också i fråga om tidskrifter och andra tidningar som delas ut vid dagsutdelningen kommer det att ske förseningar och tidningarna delas sannolikt ut först efter att strejken har upphört. Vid förseningar övervägs din rätt till kompensation från fall till fall. Om en tidning helt uteblir har du rätt till kompensation.

Annullering av beställningar från webbutik och andra distansförsäljningsbeställningar samt returer

Vid distansförsäljning, såsom inköp i webbutiker eller vid telefonförsäljning, har konsumenten vanligtvis rätt att annullera beställningen inom två veckor från att ha tagit emot produkten. En beställning kan också ångras innan den levereras. Om du vill ångra din beställning meddelar du försäljaren om det. Att enbart returnera produkten räcker inte, liksom inte heller det att man inte hämtar ut paketet från posten. Om möjligt ska du göra en ångeranmälan per e-post eller via försäljarens webbplats. Du kan returnera paketet till posten – enligt posten kommer en del av paketen att hanteras som vanligt under strejken, men för vissa kan det förekomma förseningar på flera dagar.

Postens ansvar för skador

Enligt postlagen ansvarar posten upp till ett visst belopp för skador som avsändaren eller mottagaren orsakas av att en försändelse försenas. Posten befrias emellertid från ansvar om den visar att skadan har orsakats av en omständighet som den inte haft möjlighet att påverka. Postens skadeståndsskyldighet vid strejk är en tolkningsfråga. Förtret och andra icke-monetära skador ingår i vilket fall som helst inte i Postens ersättningsansvar.

I problemsituationer lönar det sig att i första hand försöka reda ut saken genom att kontakta sin egen avtalspartner och/eller posten. Vid behov ger Konsumentrådgivningen råd i enskilda tvister.