Reklamationstjänsten hjälper konsumenten att göra en reklamation till ett företag

Den riksomfattande konsumentrådgivningen hjälper avgiftsfritt konsumenterna i olika problemsituationer i anslutning till företag och tjänsteleverantörer. Reklamationstjänsten, som öppnats på webbplatsen kuluttajaneuvonta.fi, vägleder konsumenterna att reklamera till företag. I tjänsten kan konsumenten göra en reklamation, spara den och skicka den till aktuellt företag. Reklamationstjänsten och kuluttajaneuvonta.fi erbjuder konsumenterna hjälp enligt självhjälpsprincipen i de vanligaste problemsituationerna. 

Via Reklamationstjänsten kan konsumenten få direkt hjälp i ett enskilt problem eller en tvist som konsumenten har med ett företag eller en tjänsteleverantör. Reklamationstjänsten har ett brett spektrum av teman som täcker de vanligaste konsumentproblemen – exempelvis klagomål om defekta möbler, resultat av renoveringar, inkassering eller bilaffärer. Tjänsten innehåller också information om konsumentens rättigheter.

Reklamationstjänsten finns på kuluttajaneuvonta.fi. Tjänsten nås även direkt på adressen reklamaatioapuri.fi. Tjänsten är en del av Konkurrens- och konsumentverkets webbplats kkv.fi.

Syftet är att så många som möjligt innan de kontaktar konsumentrådgivningen ska ha reklamerat till företaget och själva försökt göra upp sitt ärende med företaget. Med hjälp av självbetjäningen försöker vi styra konsumentrådgivningens relativt stora kundströmmar effektivare och mera kundorienterat än nu, så att den personliga konsumentrådgivningens tillgänglighet förbättras. Rådgivningen blir även exaktare när konsumenten redan har antecknat sin reklamation till företaget med hjälp av Reklamationstjänsten eller använt anvisningarna för de olika ämnesområdena som finns på webben.

Konsumentrådgivningen betjänar konsumenterna på flera kanaler

  • Ärendehantering via konsumentrådgivningens telefontjänst eller med nätblankett.
  • Reklamationstjänsten: Det senaste tillskottet i servicehelheten, Reklamationstjänsten, öppnades på prov sommaren 2016 och lanseras nu officiellt. Reklamationstjänsten finns på reklamaatioapuri.fi och länkar till den hittas också på flera ställen på sidorna kuluttajaneuvonta.fi. Reklamationstjänsten finns också på svenska och engelska. Vi fortsätter att utveckla Reklamationstjänsten utifrån respons under 2017.
  • På sitt konto på Facebookfacebook.com/kuluttajaneuvonta.fi, ger konsumentrådgivningen aktuell information om konsumentens rättigheter och skyldigheter samt allmänna anvisningar för utredning av problem mellan konsumenter och företag.

Konsumentrådgivningen för kampanj för sina tjänster och Reklamationstjänsten på Facebook under devisen Älä turhaan hiilly. Kuluttajaneuvonta auttaa. (Jaga inte upp dig i onödan. Konsumentrådgivningen hjälper.) vecka 52 efter julen. Konsumentrådgivningens servicehelhet produceras av Konkurrens- och konsumentverket och magistraternas konsumentrådgivare.