Rörelseförbud i Nyland: vad innebär rörelsebegränsningarna för konsumenterna?

Regeringen meddelade i sin presskonferens den 25 mars 2020 att den föreslår ett förbud mot att röra sig från och till Nyland på grund av coronaviruset. Enligt aktuella uppgifter börjar förbudet fredagen den 27 mars och gäller till den 19 april. Konkurrens- och konsumentverkets konsumenträttsrådgivare svarar på konsumentskyddsfrågor angående rörelsebegränsningar.

1. Vilken typ av trafik tillåts?

Regeringen berättade att det är tillåtet att gå över Nylands gräns på grund av arbete, näringsutövning eller skötsel av förtroendeuppdrag samt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter. Rätten att röra sig begränsas inte heller om det finns vägande personliga skäl. Till exempel en semesterresa eller annan fritidsmotion är inte en sådan orsak.

Kollektivtrafiken fungerar till den del det är nödvändigt för arbetsresor.

2. Hur ska jag gå till väga om jag har bokat en flyg- eller tågresa och på grund av begränsningarna inte kan åka?

En betydande del av de inhemska flygen har för närvarande ställts in och man kan anta att ytterligare flyg kommer att ställas in på grund av begränsningarna. Om flygbolaget avbokar flyget har du rätt att få tillbaka det pris du betalat för flygbiljetten eller flytta resan till en senare tidpunkt om det finns platser. Om flygbolaget avbokar flyget behöver du inte ta emot servicesedlar, poäng eller liknande i stället för pengar, om du inte uttryckligen vill. Samma gäller för tågresor.

Om flyg- eller tågresan till övriga Finland trots allt avgår men du på grund av begränsningen inte kan åka ska du kunna flytta din resa eller få ersättning. För närvarande har VR och flygbolagen utvidgat möjligheterna att bland annat flytta resor och få kompensation. Konsumentens rätt att avboka en ruttresa ingår dock inte i lagstiftningen utan ersättningarna bedöms med beaktande av vad transportföretagets allmänna avtalsvillkor och biljettvillkor, den praxis som tillämpas under dessa undantagsförhållanden och rimlighetsbedömningen ger anledning till. Kontrollera alternativen på VR:s eller ditt flygbolags webbplats.

3. Jag har reserverat en hyresstuga för en semester i april. Får jag häva avtalet när jag är isolerad?

Om du på grund av rörelsebegränsningen inte kan åka till en hyresstuga bör du kunna flytta tidpunkten för uthyrningen eller få ersättning. För närvarande erbjuder många företag detta. Konsumentens rätt att ångra stuguthyrning ingår dock inte i lagstiftningen, utan situationen bedöms med hänsyn till vad avtalsvillkoren, praxis som tillämpats under dessa undantagsförhållanden och skälighetsbedömningen ger anledning till.

Om du har bokat en stuga av en privatperson kan du komma överens om saken sinsemellan till exempel enligt principerna ovan. Konsumentrådgivningen kan tyvärr inte behandla frågor mellan två privatpersoner.

4. Jag har bokat en skidsemester. Kan jag avboka semestern och på vilka villkor?

Om du har bokat ett resepaket – till exempel transport och inkvartering – har du rätt att avboka resepaketen du bokat utan kostnader om de infaller under begränsningens giltighetstid. Det lönar sig att kontakta researrangören för att avboka resepaketet och få pengarna återbetalda. På grund av den exceptionella situationen och den överbelastade kundservicen kan det förekomma förseningar i återbetalningen, så vänta tålmodigt på att pengarna återbetalas.

5. Jag jobbar på distans utanför Nyland – vad händer med min seriebiljett?

VR har i denna situation ökat flexibiliteten i fjärr- och närtrafikens serie- och periodbiljetter. Seriebiljetternas giltighetstid förlängs och den oanvända säsongen i periodbiljetten ersätts.

Busstrafikens region-, stads- och arbetsresebiljetter är regionala biljettprodukter som stöds av kommunerna och vars outnyttjade reserätt i regel inte återbetalas. Villkoren för återbetalning varierar. I denna situation är det dock motiverat att ersätta en oanvänd biljett. Det lönar sig att kontakta den egna tjänsteleverantören. Man kan ansöka om ersättning retroaktivt.

Om den erbjudna ersättningspraxisen inte för din del är tillräcklig kan du i efterhand ansöka om ersättning på grund av rörelsebegränsningen som myndigheterna fastställt. Det lönar sig att alltid prioritera elektroniska ärendehanteringssätt när det är möjligt.

6. Jag bor i Nyland men sitter just nu fast utanför landskapet – slipper jag hem?

Man har rätt att återvända hem. Om ditt flyg till Helsingfors avbokas har du rätt att välja mellan returnering av biljettpriset eller ombokning. Ombokning kan även göras med annat än flygplan.

I väntan på ombokning är flygbolaget ansvarig för bland annat måltider och inkvartering. Även vid avbokning av en fjärrtågsresa kan du välja mellan ombokning eller återbetalning av biljettpriset.

I praktiken blir man dock tvungen att beakta att både flyg-, tåg- och busstrafiken i praktiken minskar betydligt från Övriga Finland till Nyland.

Läs mer: