Tjänster för värdering av bilar kan leda till en dyr faktura

Många konsumenter har på nätet beställt en värdering av sin bil med uppfattningen att tjänsten är avgiftsfri. Användningen av tjänsten har ändå lett till en faktura. I en del fall har beställningen enligt konsumenten uppstått trots att konsumenten inte har slutfört beställningen. Konkurrens- och konsumentverket påminner om att olika tjänster för värdering av bilar som finns på nätet, och som ofta byter namn, i många fall är avgiftsbelagda och att det kan vara svårt att avboka tjänsten. Det lönar sig alltid för konsumenten att noggrant undersöka beställningssidan innan man anger sina uppgifter där.

I kontakterna till konsumentombudsmannen, konsumentrådgivningen och Konsument Europa Finland berättar konsumenterna vanligtvis att de stött på en finskspråkig reklam i sociala medier där man lockat till att ge bland annat bilens registernummer och e-postadress för att få en värdering av bilen. Konsumenterna tror att de beställt en avgiftsfri värdering av bilen, men sen har de på efterhand också fått en faktura per e-post. Enligt konsumenternas anmälningar hade priset på tjänsten inte angetts i marknadsföringen, till exempel i reklam på sociala medier. Inte heller på beställningssidan har konsumenterna alltid lagt märke till priset, eller det har uttryckts med mycket liten text.

I fjol kontaktades konsumentmyndigheterna över hundra gånger gällande den finskspråkiga webbplatsen carcheck.fi. Webbplatsen är inte längre i bruk. Bakom tjänsten ligger det lettiska företaget Nordweb SIA. År 2022 har konsumenter börjat kontakta gällande webbplatsen carspy.fi, som ägs av samma bolag. För Carchecks del kan konsumenterna fortfarande få påminnelsefakturor för gamla beställningar.

Enligt flera konsumentkontakter anlände fakturan även om konsumenten inte hade slutfört beställningen genom att klicka på beställningsknappen. I båda tjänsterna har konsumenten fått en faktura på 249 euro per e-post för värderingen.

Anvisningar för konsumenter

Om du har beställt en värdering utan att känna till att den är avgiftsbelagd, om du inte har gjort beställning alls eller den har gjorts av någon annan, till exempel ett minderårigt barn, ska du göra en skriftlig reklamation till företaget. Eftersom det är fråga om distansförsäljning omfattas tjänsten av 14 dagars ångerrätt. Ofta är den enda kanalen för reklamation den kontaktblankett som finns på webbplatsen. Ta en skärmbild av blanketten innan du skickar in den och spara den. Företagen svarar ofta från no-reply-adresser om de svarar. Du kan reklamera på finska om webbplatsen också fungerar på finska, men för säkerhets skull lönar det sig att även skicka en engelskspråkig översättning av din reklamation till företaget.

Du kan utnyttja följande texter när du reklamerar till företaget och välja det alternativ som passar situationen:

Jag har inte beställt en värderingstjänst av er som en avgiftsbelagd tjänst. I er reklam eller er beställningsblankett anges inte att det är fråga om en avgiftsbelagd tjänst. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

Jag har inte beställt någon prisuppskattningstjänst av er. Jag bekantade mig med er webbplats, men gjorde ingen beställning. Jag lämnade sidan utan att trycka på beställningsknappen, men fick en ogrundad bekräftelse från er om beställningen. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

Jag har inte beställt någon prisuppskattningstjänst av er. Jag äger fordonet i fråga, men beställningen har gjorts av någon annan och är därför inte bindande för mig. Jag kräver omedelbart att ni makulerar fakturan.

Du kan reklamera på det sätt som beskrivs ovan även om det har gått mer än 14 dagar sedan du fick uppskattningen eller fakturan. En reklamation till företaget räcker. Spara prisvärderingen och fakturorna du tagit emot, din reklamation samt företagets eventuella svar på den.

Kontakta Konsument Europa Finland för att få råd om företaget trots reklamationen ger fakturan till en indrivningsbyrå för indrivning eller för ärendet till en domstol. En obefogad indrivning ska reklameras till indrivningsbyrån; du kan utnyttja modellen som finns på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Senast varnades det om prisvärderingspriser för bilar år 2019.