Att lämna tips och ha fortsatt kontakt anonymt

I denna anvisning beskrivs närmare hur du förbereder dig för att skicka ett anonymt tips, hur du fortsätter att hålla kontakten anonymt och hur KKV behandlar tipsen.

Förbered dig för att skicka in tips 

Fyll i och skicka tipsblanketten 

 • Om du är beredd att besvara eventuella tilläggsfrågor från KKV eller komplettera tipset senare, kryssa för valet Jag vill vara anonym.

 • När du har klickat på Skicka får du en bekräftelse på att KKV har tagit emot ditt tips.

 • Förutom en bekräftelse på mottaget tips får du en länk till meddelandesidan för fortsatt anonym kontakt. Länken visas endast en gång. Av säkerhetsskäl är länken lång och komplicerad.

  Du kan spara länken till exempel i webbläsarens bokmärken eller kopiera den till klippbordet på din enhet och spara den i en separat fil.

  Om du av någon anledning misslyckas med att spara länken eller tappar den kan du fylla i tipsblanketten på nytt och nämna ditt tidigare meddelande.

 • Avsluta med att rensa webbläsaren på tillfälliga filer och surfhistorik.

Fortsatt kontakt

Öppna den sparade länken om 1–2 veckor för att se om du har fått ett meddelande av KKV.

På meddelandesidan kan du

 • läsa ytterligare frågor du fått
 • skicka mer information eller ett svar på en fråga till KKV
 • skicka fler dokument till KKV.

Vänligen observera att

 • länken till meddelandesidan kan användas flera gånger
 • meddelandehistoriken sparas inte av säkerhetsskäl och endast det sista meddelandet visas i meddelandefältet
 • du kan spara en tråd till exempel genom att skapa dokument med skärmklippverktyget.

KKV har inte alltid behov av att ställa förtydligande frågor. I sådana fall informerar KKV om detta i meddelandefältet. Du kan kasta länken efter det.

Behandling av tips vid KKV

Tips som skickats till Konkurrens- och konsumentverket ger viktiga signaler om hur marknaden fungerar, och verket inleder vid behov närmare undersökningar utifrån tipsen.

Varje tips gås igenom, och verket bedömer om ärendet ska utredas närmare. Om verket behöver ställa förtydligande frågor ber man dig om mer information.

Observera dock att ett tips som ges på detta sätt inte som sådant leder till att ett ärende anhängiggörs vid verket. För att ett ärende ska kunna inledas vid verket krävs en egentlig ansökan om åtgärder.

Du kan också kontakta KKV per telefon: växel 029 505 3000 (lna/msa).