Köpa begagnad bil

En begagnad bils ålder, pris och hur mycket den är körd påverkar vad du kan förvänta dig av bilens skick. Genom att bekanta dig noggrant med bilen innan du köper den kan du minska riskerna i samband med köpet.

Tänk på följande innan du köper en begagnad bil

Det finns risker med att köpa en begagnad bil. Bilar är utrustade med mycket teknik och slits när de används, så en bil kan vara i dåligt skick även om den ser bra ut. Enbart körda kilometer avslöjar inte hur stort slitaget är, eftersom förhållandena bilen har använts i och på vilket sätt den har använts kan påverka skicket och slitaget mer än antalet körkilometer.

Du har rätt att lita på att de uppgifter som säljaren uppgett om bilen stämmer. Du kan dock undvika många problem om du noggrant bekantar dig med bilen och uppgifterna om den innan du fattar köpbeslutet.

Provkör och gör om möjligt en visuell inspektion av bilen. Det är i ditt eget intresse att ta reda på åtminstone följande saker

  • säkerställ att bilen har de egenskaper och den utrustning som är viktiga för dig
  • ta reda på bakgrundsuppgifter om bilen (t.ex. servicehistoria och tidigare användning: Är det en importerad bil eller har den varit taxi- eller hyrbil)
  • ta reda på om bilen har någon garanti eller något annat tilläggsskydd mot fel utöver köparens lagstadgade skydd.

Ingå ett skriftligt avtal om köp av begagnad bil

Det är bra att ingå ett skriftligt avtal om bilköpet. I avtalet specificeras den bil som ska köpas och dess utrustning samt en eventuell bytesbil.

Läs avtalet innan du undertecknar det, kontrollera att det som du kommit överens om finns i avtalet:

  • bilens utrustning motsvarar det som uppgetts och avtalats
  • garantin som beviljats för bilen, garantivillkoren kan finnas i en separat bilaga
  • eventuella saker som säljaren gått med på att åtgärda, tydligt specificerade
  • kända fel på bilen som du får ansvaret för
  • priset på bytesfordonet
  • priset och betalningsvillkoren motsvarar det överenskomna