Konditionsgranskning

Konditionsgranskning

En konditionsgranskning ger information om husets allmänna skick samt om service- och reparationsbehovet.

Konditionsgranskarens ansvar

Konditionsgranskaren ska utföra sitt arbete med yrkesskicklighet och omsorg.