Konditionsgranskning

En konditionsgranskning ger information om husets allmänna skick samt om service- och reparationsbehovet.

Konditionsgranskaren ska utföra sitt arbete med yrkesskicklighet och omsorg.