Konditionsgranskning

En konditionsgranskning ger information om husets allmänna skick samt om service- och reparationsbehovet. En sedvanlig konditionsgranskning görs med stöd av sinnena och ytliga mätningar. Det garanterar inte att det senare inte finns några dolda fel i huset. En konditionsgranskning eliminerar inte säljarens ansvar.

Det är vanligt att en konditionsgranskning ges på köpet vid en fastighetsaffär.

När du beställer en konditionsgranskning, tänk på att

 • söka en kompetent konditionsgranskare
 • ge granskaren detaljerade uppgifter om byggnaden
 • själv vara med vid granskningen.

Konditionsgranskningar vid bostadsköp regleras inte i lag och det finns inga obligatoriska kompetenskrav för konditionsgranskare. Även om vem som helst i regel kan utföra en konditionsgranskning i anslutning till bostadsköp, lönar det sig att försäkra sig om granskarens kompetenskrav.

Av konditionsgranskare som har avlagt frivillig behörighet som konditionsgranskare vid bostadsköp (AKK) förutsätts minst examen inom byggbranschen på teknikernivå, särskild behörighetsutbildning och avlagt behörighetsprov samt bred arbetserfarenhet. Granskningen utförs enligt Bygginformationsstiftelsens anvisningar.

 

 • Att låta utföra en konditionsgranskning i ett egnahemshus kostar minst hundratals euro, ofta klart över tusen euro.
  Konditionsgranskningen befriar inte säljaren från ansvar för fel som framkommit efter köpet, utan det är ett sätt att informera köparen om objektets allmänna skick och eventuella riskställen. Dolda fel i bostaden eller fastigheten framkommer inte nödvändigtvis vid en sedvanlig granskning.

  En stor del av bostads- och fastighetsköpstvisterna gäller just dolda fel. I flera tvister har huset genomgått en konditionsgranskning, men det bestridda felet har inte upptäckts vid granskningen.
  Säljaren bör fundera på om det lönar sig att beställa och betala för konditionsgranskningen rutinmässigt genast när man sätter en bostad eller ett egnahemshus till försäljning.

  • Ofta lönar det sig att vänta tills man känner till en potentiell köpare. Köparen kan vara en erfaren husägare som även utan en rapport vilka service- och reparationsåtgärder som behövs i ett äldre hus.
  • Det lönar sig att låta utföra en konditionsgranskning genast i början av försäljningen om säljaren inte känner till husets byggnads-, reparations- och underhållshistoria. Då får man en uppfattning om vad man håller på att sälja och hurdant pris man kan begära.

  Om en konditionsgranskning beställs

  • bör säljaren under konditionsgranskarens första intervju berätta sanningsenligt om allt som rör husets skick
  • bör granskningen göras i närvaro av säljaren, den potentiella köparen och fastighetsmäklaren. Då får parterna samma information samtidigt och granskaren har möjlighet att fråga om detaljerna
  • bör parterna få en skriftlig konditionsgranskningsrapport i god tid före det slutliga köpet, eftersom många detaljer kan passera obemärkt vid den egentliga granskningen. Vid tvister bedöms den information som parterna fått om huset i första hand utifrån den skriftliga rapporten.
 • Om ett objekt säljs med omnämnandet ”Konditionsgranskat” betyder det inte detsamma som ”felfritt”. En sedvanlig konditionsgranskning garanterar inte att det i efterhand inte upptäcks några dolda fel i huset.

  För köparen är en av säljaren bekostad, yrkeskunnig konditionsgranskning en fördel, eftersom den visar på objektets allmänna skick samt service- och reparationsbehov. Om köparen har erfarenhet av att bo i egnahemshus och förstår de reparationsbehov som åldrandet av huset medför finns det inte nödvändigtvis anledning att beställa en vanlig konditionsgranskning.

  • I konditionsrapporterna ges mycket allmän information till exempel om livslängden på konstruktionerna, takmaterialet samt el- och uppvärmningstekniken. Användningstiden påverkas dock även av husets individuella egenskaper och hur huset har underhållits.
  • Vid behov kan man före köpet låta göra en grundligare undersökning av byggnadens skick på förmodade riskplatser, såsom tvättrummet. I en konditionsundersökning gör man hål i konstruktionerna så att till exempel en dold fuktskada kan hittas.
 • Detaljerade uppgifter om förhållanden som hänför sig till husets ålder och det tekniska ordförrådet i rapporten kan få potentiella köpare att tro att det finns många problem i huset. Ofta är det dock bara fråga om ett äldre hus, där det finns ställen som kräver förnyelse och förbättring.

  Även om en konditionsgranskning skulle ha gjorts bör köparen själv granska huset efter köpet. Köparen kan inte kräva prisavdrag för sådant som borde ha upptäckts vid den egna granskningen eller som nämns i konditionsrapporten.

  Konditionsgranskningsrapporten är inte en fellista som gör att köparen automatiskt kan börja pruta på en stor summa av köpesumman för huset. I allmänhet har husets ålder redan tagits i beaktande i prisbegäran.

  Det är anledning att noggrant sätta sig in i konditionsrapporten. Om något förblir oklart är det bäst att kontakta den som skrivit rapporten.

 • Konditionsgranskningen görs ofta först efter att ett köpeanbud har lämnats. Då lönar det sig att i anbudet skriva in en reservation om att det upplöses om det vid konditionsgranskningen uppdagas omständigheter som kan påverka köpepriset för objektet.

 • Ett konditionsgranskningsavtal ska alltid ingås skriftligt. Det finns en färdig avtalsmodell för konditronsgranskning av bostäder (på finska).

  På Rakennustieto Oy:s webbplats finns avgiftsbelagda anvisningar (på finska) med mer ingående information om konditionsgranskningar

  LVI 01-10413, KH 90-00393 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaajan ohje.
  LVI 01-10414, KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje.
  KH 90023 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Tilaussopimus.