Boende

Konsumentens rättigheter och skyldigheter beror på boendeformen. Läs mer om att köpa, sälja och hyra olika slags bostäder samt om möjliga felsituationer.

Elpriskompensation och förlängning av betalningstid för elräkningar 

Konkurrens – och konsumentverket behandlar inte frågor gällande elpriskompensation eller förlängning av betalningstiden för elräkningar. Övervakningen av dessa frågor hör till Energimyndigheten.

Hoppa över inbäddat innehåll

Your Europe -portal

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

Hittade du det du sökte? Ge respons!