Direktmarknadsföring

Alla har rätt att förbjuda att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Oadresserad och adresserad direktmarknadsföring och traditionell telefonförsäljning är tillåten om konsumenten inte separat har förbjudit detta.