Direktmarknadsföring

Förbud mot direktmarknadsföring och telefonförsäljning

Alla har rätt att förbjuda att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Otillbörlig direktmarknadsföring

Oadresserad och adresserad direktmarknadsföring och traditionell telefonförsäljning är tillåten om konsumenten inte separat har förbjudit detta.