Marknadsföring, erbjudanden och priser

Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring.

Erbjudande betyder dock inte samma som rea.

Om ett företag i sin marknadsföring använder sig av lotterier eller tävlingar så måste de nödvändiga uppgifterna om detta framkomma i reklamen.

Ett företag har i regel en skyldighet att ange priset på en vara eller tjänst.

I marknadsföring och vid en affär ska alltid det slutliga försäljningspriset anges. Vid en realisation innebär detta det nedsatta priset.

I marknadsföringen får man tala om slutförsäljning endast när uttrycket baserar sig på en verklig situation.

Vid marknadsföring av stamkundsavtal ska förutsättningarna för att få förmåner meddelas.

Tilltalande tilläggsförmåner är metoder som företag använder för att för att främja försäljningen.