Marknadsföring, erbjudanden och priser

Användning av ordet gratis i marknadsföringen

Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring.

Erbjudanden

Erbjudande betyder dock inte samma som rea.

Konsumentrecensioner

Konsumentrecensionerna på säljarens webbplats ska motsvara verkliga konsumenters köp- eller användningserfarenheter.

Lotterier och tävlingar

Om ett företag i sin marknadsföring använder sig av lotterier eller tävlingar så måste de nödvändiga uppgifterna om detta framkomma i reklamen.

Prisinformation

Ett företag har i regel en skyldighet att ange priset på en vara eller tjänst.

Realisationer

När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet eller den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Slutförsäljning

När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet och den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Stamkunder

Vid marknadsföring av stamkundsavtal ska förutsättningarna för att få förmåner meddelas.

Tilläggsförmåner och marknadsföring av tilläggsförmåner

Tilltalande tilläggsförmåner är metoder som företag använder för att för att främja försäljningen.

Konsumentens rätt till gottgörelse

Konsumenten har rätt till gottgörelse i pengar eller annan ekonomisk gottgörelse om marknadsföring har brutit mot bestämmelserna i konsumentskyddslagen.