Marknadsföring, erbjudanden och priser

Att karakterisera en avgiftsbelagd produkt som gratis eller avgiftsfri är vilseledande marknadsföring.

Erbjudande betyder dock inte samma som rea.

Konsumentrecensionerna på säljarens webbplats ska motsvara verkliga konsumenters köp- eller användningserfarenheter.

Om ett företag i sin marknadsföring använder sig av lotterier eller tävlingar så måste de nödvändiga uppgifterna om detta framkomma i reklamen.

Ett företag har i regel en skyldighet att ange priset på en vara eller tjänst.

När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet eller den allmänna prisnivån på säljarens varor.

När du vet det lägsta priset tidigare kan du uppskatta rabattens förmånlighet och den allmänna prisnivån på säljarens varor.

Vid marknadsföring av stamkundsavtal ska förutsättningarna för att få förmåner meddelas.

Tilltalande tilläggsförmåner är metoder som företag använder för att för att främja försäljningen.

Konsumenten har rätt till gottgörelse i pengar eller annan ekonomisk gottgörelse om marknadsföring har brutit mot bestämmelserna i konsumentskyddslagen.