Säljaransvarsstigen

Säljaransvarsstigens modell lämpar sig särskilt för företagarfostran och inlärning av yrkesskicklighet som omfattar konsumentskydd.

Med hjälp av stigmodellen kan eleven på ett naturligt sätt uppfatta helheterna av försäljning och köp.

Säljaransvarsstigens modell lämpar sig särskilt för företagarfostran och inlärning av yrkesskicklighet som omfattar konsumentskydd.

 

Säljaransvarsstigens modell är indelat i fem steg, där köpet behandlas steg för steg. Att gå fram stegvis underlättar handeln och konsumentskyddet ur såväl försäljarens som konsumentens synvinkel.

Med säljaransvar avses att näringsidkaren handlar i enlighet med skyldigheterna i konsumentskyddslagstiftningen. I konsumenthandeln är förverkligandet av säljaransvaret ryktes- och riskhantering. På säljaransvarsstigen har vi samlat konsumentskyddsskyldigheterna för produkternas och tjänsternas hela livscykel.

Säljaransvarsstigens modell lämpar sig särskilt för företagarfostran och inlärning av yrkesskicklighet som omfattar konsumentskydd.