Ankomstanvisningar

Konsument- och konkurrensverket (KKV) är beläget i Sörnäs i Helsingfors. Besöksadressen är Fågelvikgränden 2, 00530 Helsingfors.

Hoppa över inbäddat innehåll

Beläget på kartan

De närmaste busshållplatserna är Hanasaari och Haapaniemi. Sörnäs och Hagnäs metrostationer ligger på gångavstånd. Kollektivtrafikens tidtabeller hittar du i Reseplaneraren.

Det finns avgiftsbelagda parkeringsplatser framför byggnaden. Cyklar kan lämnas på innergården.

Anmäl dig i receptionen i aulan.

Välkommen!